קפל עורף מעובה

דיון מתוך פורום  סקירת מערכות ושקיפות עורפית

08/09/2015 | 11:07 | מאת: גל

האם קפל עורף מעובה הנו ממצא התרשמותי או יש ערכים נמדדים אבסולוטיים?

קריטריונים לעורף מעובה , קרי לא תקין הינם ערכים נמדדים אבסולוטיים הקשורים בגיל ההריון. בין שבועות 14-18+6 ערך חריג הנו הנמדד גדול או שווה ל 5 מ"מ בין שבועות 19- 24 ערך חריג הנו הנמדד גדול או שווה ל 6 מ"מ.

מנהל פורום סקירת מערכות ושקיפות עורפית