פורום חיסונים לילדים - משרד הבריאות

הפורום יחזור לפעילות בקרוב
השימוש הנרחב בחיסונים הביא לירידה דרמטית בתחלואה ובתמותה ממחלות מדבקות. מחלת האבעבועות השחורות עברה ביעור מהעולם ואחרות כמו שיתוק ילדים ודיפטריה שגרמו למגפות, לנכות ולתמותה, אינם מוכרות כיום לאוכלוסייה במדינת ישראל. יחד עם ההשפעה הברוכה של מערכת מתן החיסונים במסגרת טיפות חלב ובריאות התלמיד, ישנן שאלות רבות הקשורות למתן החיסונים, עיתוי מתן החיסונים, לתופעות הלוואי ועוד. הופעת חיסונים חדשים שאינם כלולים בשלב זה בתכנית חיסוני השגרה, מביאה לשאלות נוספות מקרב הציבור בקשר לחיסונים אלו. הפורום נועד לליבון השאלות עם מומחה מתחום בריאות הציבור שיענה לשאלות הפונים. .
832 הודעות
741 תשובות מומחה

מנהל פורום חיסונים לילדים - משרד הבריאות

עד לחידוש פעילות הפורום, ניתן להפנות את השאלות לפורום "חיסונים לילדים" בלינק: https://www.doctors.co.il/forum-2588/
27/08/2013 | 20:39 | מאת: מ.ה.
28/08/2013 | 10:23 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 19:08 | מאת: מורן
27/08/2013 | 19:10 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
28/08/2013 | 07:26 | מאת: עילי
27/08/2013 | 19:05 | מאת: מיטל
27/08/2013 | 19:14 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 17:23 | מאת: אורלי
27/08/2013 | 18:49 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 17:13 | מאת: אורלי
27/08/2013 | 19:03 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 15:49 | מאת: אורחת
27/08/2013 | 19:17 | מאת: גיל הירשהורן
27/08/2013 | 15:30 | מאת: איציק
27/08/2013 | 18:54 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 19:00 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 18:46 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 20:49 | מאת: אורחת
27/08/2013 | 13:04 | מאת: girl
27/08/2013 | 18:47 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 11:23 | מאת: יצחק
27/08/2013 | 19:23 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 10:46 | מאת: הילה
27/08/2013 | 19:06 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 09:14 | מאת: לודה
27/08/2013 | 19:01 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 01:24 | מאת: dd
27/08/2013 | 18:57 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 00:18 | מאת: רחלי
27/08/2013 | 18:57 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 23:15 | מאת: שקד
27/08/2013 | 18:52 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 22:01 | מאת: ענבל
27/08/2013 | 19:18 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 21:51 | מאת: קארן
27/08/2013 | 19:26 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 21:21 | מאת: שרית
27/08/2013 | 19:27 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 20:48 | מאת: בילי
27/08/2013 | 18:40 | מאת: גיל הירשהורן
27/08/2013 | 19:31 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 19:13 | מאת: הדס
27/08/2013 | 19:25 | מאת: גיל הירשהורן
26/08/2013 | 18:27 | מאת: לימור
27/08/2013 | 19:12 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 20:42 | מאת: לימור
26/08/2013 | 18:19 | מאת: אלה
27/08/2013 | 19:22 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 18:00 | מאת: טל
27/08/2013 | 19:13 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 17:49 | מאת: רונן
27/08/2013 | 18:59 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 19:22 | מאת: רונן
26/08/2013 | 17:31 | מאת: מיכל
26/08/2013 | 17:46 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 17:24 | מאת: מאיה
26/08/2013 | 17:25 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 16:59 | מאת: רוני
26/08/2013 | 17:24 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 17:23 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 17:46 | מאת: קרן
26/08/2013 | 16:09 | מאת: טל
26/08/2013 | 16:20 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 16:28 | מאת: טל
26/08/2013 | 16:19 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 15:59 | מאת: דינה
26/08/2013 | 16:21 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 14:59 | מאת: דנה
26/08/2013 | 15:52 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 14:51 | מאת: דיקלה
26/08/2013 | 15:49 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 15:51 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 14:42 | מאת: מעיין
26/08/2013 | 16:00 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 15:53 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 14:05 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
27/08/2013 | 11:33 | מאת: יצחק
26/08/2013 | 13:14 | מאת: טלי
26/08/2013 | 13:29 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 13:09 | מאת: שירה
26/08/2013 | 13:27 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 13:02 | מאת: ליאת
26/08/2013 | 13:26 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 13:35 | מאת: ליאת
26/08/2013 | 13:00 | מאת: אילן
26/08/2013 | 13:23 | מאת: גיל הירשהורן
26/08/2013 | 12:56 | מאת: טל
26/08/2013 | 13:24 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 14:21 | מאת: טל
26/08/2013 | 12:37 | מאת: עפרה
26/08/2013 | 13:20 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן
26/08/2013 | 15:21 | מאת: עפרה
26/08/2013 | 14:54 | מאת: עינת ברקן
26/08/2013 | 12:26 | מאת: שלומי
26/08/2013 | 13:15 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן