פרופ' גידי רובינשטיין

פרופ' גידי רובינשטיין מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
03-6969697