Vsd pfo שני חורים תינוק שנולד

דיון מתוך פורום  קרדיולוגיית ילדים

03/02/2019 | 08:44 | מאת: טל

שלום, בהמשך לשאלתי הקודמת קובץ לא עולה. בדירה קרדיולוגית ליילוד מחיצה בין כלייתית עדות לחלום סגלגל פתוח עם דלף משמאל לימין PFO VSD מחיצה בין חדרים מעט שטוחה עם עדות לפגמים שריריים קטנטנים ( 2 ) ודחף משמאל לימין. 1. מה המשמעות של מחיצה שטוחה? 2. מה הסיכוי שיסגר בסוף עם חורים מסוג זה? 3. האם העובדה שמדובר ב 2 חורים שונים לא מעלה את כמות הדליפה בצורה משמעותית ובכך הופכת את הדליפה לדליפה כמו של חור בינוני? ביקשו שנגיע בעוד 4 חודשים למעקב. תודה טל

לקריאה נוספת והעמקה

שלום טל, בהמשך לשאלתך הקודמת מחיצה בין כלייתית- אני מעריך שהכוונה למחיצה בין עליתית. PFO- זה פתח קטן במחיצה, קיים בכל עובר ואמור להסגר עד גיל שנתיים מחיצה בין חדרים מעט שטוחה- הרבה פעמים זה בגלל תנגודת ריאתית שעדיין מוגברת בילוד אולם דורש מעקב (בתנאי שתנגודת אינה מוערכת כחריגה לגיל הילוד)בהמשך לפגמים שריריים קטנטנים : הכוונה לפגם במחיצה הבין חדרית, בחלק השריררי. פגמים כאלה על פי רב נסגרים לבד עד גיל שנתיים לערך ודחף משמאל לימין- כנראה הבוונה לדלף משמאל לימין כלומר זרימת דם מחדר שמאל לחדר ימין (שמראה שהתנגודת שבצד ימין אינה גבוהה מזו שבשמאל). העובדה שמדובר ב 2 פגמים שונים לא מעלה את כמות הדליפה בצורה משמעותית היות והם קטנים אולם ישנם מצבים ( לפי גודל הפגם) ששילוב של מספר פגמים קטנים יתנהג כמו פגם בינוני מבחינת הדלף מעקב לאחר 4 חודשים נשמע הגיוני בתנאים אילו אולם תלוי ספציפית בגודל הפגמים החדריים ובירידת התנגודת הריאתית. בברכה, ד"ר דן הדס קרדיולוג ילדים

מנהלי פורום קרדיולוגיית ילדים