mri עמוד שידרה גבי ותחתון

דיון מתוך פורום  ניתוחי עמוד שדרה

26/12/2017 | 22:13 | מאת: dhsh

שני mri אנא עזרתך כמה זה נורא? והכוונה להמשך טיפול בבקשה ע"ש גבי: סקוליוזיס קל עם הנמכה קלה של גופי חוליות גביות תחתונות ותיכונות. קשרי שמורל. 12-D11 - בלט דיסק לאחור ולשמאל, הצרות קלה של הנקב משמאל. 11-D10 - בלט דיסק קל. 10-D9 - בקע דיסק מרכזי, לחץ על השק ולחץ על החוט. 8-D7 - בלט דיסק לאחור עם לחץ על השק. בגובה D8 באזור פראספינלי מצד שמאל מודגם תהליך היפראנטנסי ב-T2 היפואנטנסי ב-T1 באורך 7.1 ס"מ יכול להתאים לתהליך ציסטי. עד כמה שניתן לדון לא הודגמו אותות חריגים בחוט. לציין שבחוט הדסקלי מודגמים ארטיפקטים מרובים ולא ניתן לדון בודאות על החוט. ע"ש צוארי: מעבר קרניו-צרביקלי מודגם שמור. לורדוזיס שמורה. החוט הצוארי תקין ללא מוקדים חריגים בתוכו. 5-C4 - בקע דיסק לאחור, לחץ על השק, לחץ על החוט. 6-C5 - בקע דיסק לאחור, לחץ על השק, לחץ על החוט, שינויים פצטלים. הצרות הנקבים. בשאר הגבהים התעלה ברוחב תקין. ללא בלטי דיסק.

לקריאה נוספת והעמקה

צריך לראות את ההדמיה בעצמי כדי לתת תגובה.

מנהל פורום ניתוחי עמוד שדרה