סקרי סיכונים לאיתור מפגעים

דיון מתוך פורום  בטיחות גהות ואיכות

02/11/2005 | 20:46 | מאת: איל

האם יש חוק הנחייה שמחייבת ממונה בטיחות במפעל לבצע סקר סיכונים? האם יש בהנחייה תדירות כלומר פעם בכמה זמן יש לבצע סקר כזה? האם ממונה הבטיחות של מקום העבודה צריך לבצע זאת או שעליו להביא ממונים על פי התמחויות: נניח מומחה לחומרים ביולוגיים,מומחה לקרינה, מומחה לחשמל וכו..כדי שהם יבצעו את הסקר.

02/11/2005 | 22:33 | מאת: דורון

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה(תכנית בטיחות)התשמ"ד-1984 מחיבת את המפעל בהגשת תכנית בטיחות ובסעיף 3 (1) מחויב סקר סיכונים. עכשיו:-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה(ממונים על הבטיחות)התשמ"ו-1996 סעיף 10 מפרט את תפקידיו וסמכויותיו של ממונה בטיחות וביניהן, סעיף קטן (5) לוודא הכנת תכנית בטיחות כאמור לעייל. הקיצר, ממונה הבטיחות צריך לוודא ולא חייב להכין בעצמו, זה ענין של מעמדו מקצועיותו רמת המורכבות של העבודה. ממונה הבטיחות אינו סופר מן ולא חייב לשלוט בכל! בכל נושא שהממונה אינו בקיא או יכול להקיפו מבחינת מורכבותו הוא חיב להביא ולהתיעץ עם מומחה.

02/11/2005 | 23:03 | מאת: איתן חנני

לאיל שלום, דרישת החוק לעריכת תכנית בטיחות מופיע בתקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) התשמ"ד - 1984, בפרק 3: ..."על מחזיק מקום עבודה שחלה עליו חובת הכנת תכנית בטיחות לכלול בתכנית הבטיחות.... (1) עריכת סקר סיכונים במקום העבודה באמצעות אחד מאלה: המוסד לבטיחות וגהות, ממונה הבטיחות, וועדת בטיחות או כל אדם אחר העוסק בעינייני בטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך... (2) נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וגהות במקום העבודה והדרכים לסילוקם או מניעתם". בפרק 4 מפורטת החובה לעדכן תכנית זו אחת לשנה, או משנעשו שינויים במקום העבודה. התקנה הייתה בתוקף עד 30.06.97 ולאחר מכן הוארכה - אנני יודע עד מתי. מי שעיסוקו בבטיחות אינו זקוק לתקנה על מנת להבין שעריכת תכנית בטיחות כולל סקר סיכונים ומפגעים, קביעת דרכי התגוננות ומניעה בפניהם ועדכונם בתדירות מספקת (בהתאם לאופי פעילות בית העסק) הינה הבסיס, הקיום וההוויה של העיסוק בבטיחות וגיהות. ממונה הבטיחות אינו צריך להיות מומחה ולדעת כל דבר - להיפך, עליו להבין שלצורך זיהויים של סיכונים, קביעת דרכי התגוננות ומניעה כמו גם עריכת סקרי סיכונים וניהולם (ניהול סיכונים) רצוי וראוי להיעזר במומחים בעלי ניסיון וידע. ישנם כיום מומחים בעלי ניסיון בתהליכי HAZOP ו / או תהליכים נוספים אשר מטרתם לזהות, לאבחן ולקבוע את "מקדמי הסיכון" (היחס בין הסיכוי להיווצרות הסיכון לבין עוצמת הנזק הצפוי ממנו) וביחד עם ממונה הבטיחות לתכנן את דרכי ההתגוננות והמניעה המתאימים למקום ולתנאי העבודה. בין אם הנך עוסק בתחום הבטיחות ובין אם אינך עוסק בתחום אל תקל ראש במוכנות סביבתך למצבים מסוכנים ומצבי כשל (צפויים או בלתי צפויים), אולי לא ניתן למנוע / להגן לחלוטין אבל בהחלט שניתן למזער לרמות סבירות, מוגנות ובטוחות.

03/11/2005 | 11:39 | מאת: איל

תודה על התשובות המפורטות.

05/11/2005 | 08:22 | מאת: שגיא

נכון להיום התקנה איננה בתוקף מאחר ולא האריכו אותה, ולכן אין חובה לערוך סקר.

05/11/2005 | 01:39 | מאת: דורון

תוכל לראות דוגמה לסקר סיכונים שנעשה במהלך קורס ממוני בטיחות במפעל מסוים. הכנס לאתר betichut.avoda.st ותמצא את זה שם.

05/11/2005 | 16:43 | מאת: איל

לדורון תודה על כתובת האתר פשוט ונהדר.

מנהל פורום בטיחות גהות ואיכות