רופאים נפרולוגים בחיפה

רופאים מובילים

ד"ר שטורק שמעון

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר שטורק שמעון מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר לייבה מרסל

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר לייבה מרסל מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

פרופ' סקורצקי קרל

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
פרופ' סקורצקי קרל מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר גרושקה אלינור

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר גרושקה אלינור מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר זאהר ארמלי

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר זאהר ארמלי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר דניאל קושניר

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר דניאל קושניר מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

להעמקה בנושאים רלוונטיים לרופאים נפרולוגים

ד"ר לוין משה

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר לוין משה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר לדיסלב סלזק

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר לדיסלב סלזק מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מרקוזון ג'רום

רופא נפרולוג
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מרקוזון ג'רום מקבל מטופלים במרפאות הבאות: