בדיקות דם חריגות

דיון מתוך פורום  בדיקות דם ומעבדה

25/07/2013 | 11:05 | מאת: סימונה

שלום,שכחתי לצרף קודם את הבדיקות. אני מצרפת עכשיו. אני מצרפת את בדיקות הדם שעשיתי לאחרונה. אני בת 66,יש לי חלק מן הערכים נמוכים. אני מודאגת בעיקר מהלימפוציטים הנמוכים. אשמח לקבל חוות דעת. תודה רבה | mg/dl | ( 70 * 96 ) 100 | Urea (B) | mg/dl | ( 17 * 38 ) 43 | Creatinine (B) | mg/dl | ( 0.51 * 0.66 ) 0.95 | eGFR | | לחץ לתוצאות | Uric Acid (B) | mg/dl | ( 2.6 * 4.9 ) 6 | K+ Potassium (B) | mmol/l | ( 3.5 * 4.2 ) 5.1 | Na- Sodium (B) | mmol/l | ( 136 * 140 ) 146 | Ca-Calcium (B) | mg/dl | ( 8.1 * 9.4 ) 10.4 | Phosphore (B) (PO4) | mg/dl | ( 2.5 * 3.8 ) 4.5 | Mg-Magnesium (B) | mg/dl | ( 1.9 * 1.9 ) 2.5 | Cholesterol | mg/dL | * 211 | Triglycerides | mg/dl | * 395 | HDL-Cholesterol | mg/dl | * 40 | Non-HDL Cholesterol | mg/dl | * 171 | LDL-Cholesterol | | לחץ לתוצאות | Protein Total (B) | g/dl | ( 6.6 * 7.5 ) 8.3 | Albumin (B) | g/dl | ( 3.5 * 4.2 ) 5.2 | Bilirubin Total | mg/dl | ( 0.3 * 0.4 ) 1.2 | ALKP-Alkaline Phosphatase | u/l | ( 30 * 74 ) 120 | ALT (GPT) | U/l | ( 0 * 14 ) 31 | AST (GOT) | U/l | ( 10 * 20 ) 31 | LDH-Lactic Dehydrogenase | u/l | ( 256 * 330 ) 512 | CK | u/l | ( 0 * 126 ) 145 | Fe - Iron | micg/dl | * 55 ( 60 ) 180 | Transferrin | mg/dl | ( 160 * 294 ) 360 | Vitamin B12 | pg/ml | ( 211 * 344 ) 911 | המטולוגיה-כללי ESR 1 hour | mm/hr | ( 0 * 14 ) 30 | המטולוגיה- ספירת דם - מכשיר WBC-Leucocytes | 10*3/micl | ( 4.5 * 5.9 ) 11 | RBC-Red Blood Cells | 10*6/micl | * 3.68 ( 4 ) 5.2 | Hemoglobin | g/dl | * 11.2 ( 12 ) 16 | Hematocrit | % | * 33.8 ( 36 ) 46 | MCV-Mean Cell Volume | fl | ( 79 * 92 ) 97 | MCH-Mean Cell Hemoglobin | pg/cell | ( 27 * 30.4 ) 35 | MCHC-M.Cell Hb cont. | g/dl | ( 31 * 33.1 ) 36 | RDW-Red Cell Distri.Width | % | ( 11.6 * 13.5 ) 15 | Platelets | 10*3/micl | ( 150 * 260 ) 450 | MPV-Mean Platelet Volume | fl | ( 8.5 * 10.5 ) 12.9 | Neutrophils % | % | ( 40 * 65.9 ) 75 | Lymphocytes % | % | * 19.6 ( 22 ) 43 | Monocytes % | % | ( 3 * 9.8 ) 13 | Eosinophils % | % | ( 0 * 4.2 ) 6 | Basophils % | % | ( 0 * 0.5 ) 2 | Neutrophils # | # | ( 1.8 * 3.9 ) 7.7 | Lymphocytes # | # | ( 1 * 1.16 ) 4.8 | Monocytes # | # | ( 0 * 0.58 ) 1.1 | Eosinophils # | # | ( 0 * 0.25 ) 0.6 | Basophils # | # | ( 0 * 0.03 ) 0.2 | שתן-כללי PH (U) | | ( 5 * 6 ) 8 | Nitrit (U) | | NEGATIVE | Ketone (U) | | NEGATIVE | Glucose (U) | | NORMAL | Urobilinogen (U) | | NORMAL | Bilirubin (U) | | NEGATIVE | Protein (U) | | NEGATIVE | Leucocytes (U) | cell/µl | ( 0 ) 10 * 25 | Erythrocytes (U) | | NEGATIVE | אנדוקרינולוגיה TSH | mIu/l | ( 0.5 * 1.78 ) 4.8 | אימונולוגיה C.R.P | | 0.5 mg/dl :קטן מ | Rheumatoid Factor Quantit | IU/ml | ( 0 * 7.3 ) 14 | Complement-C3 | mg/dl | ( 85 * 112.1 ) 180 | Complement-C4 | mg/dl | ( 10 * 28.9 ) 40 | מבוטח נכבד, עם קבלת תוצאות הבדיקה, נא פנה לרופא לקבלת הסבר על משמעותן

לקריאה נוספת והעמקה

השאר תקין

מנהל פורום בדיקות דם ומעבדה