PSA אחרי ניתוח רדיקלי והקרנות

דיון מתוך פורום  סרטן הערמונית

11/06/2020 | 23:50 | מאת: איתן

שלום, בן 62, סרטן ערמונית, גליסון 7 (3+4) T2C, PSA 5.7 ניתוח לפני 6 שנים, קופסית שמורה אך שוליים חיובים. לפני 3 שנים PSA 0.23 ואז 28 הקרנות למיטת הערמונית, PSA לפני שנה 0.02, לפני 7 חודשים 0.01, והיום נשאר 0.01 כלומר הפסיק לרדת לאפס. שאלות: 1. האם זה אומר שנשארו תאים ממאירים והקרינה כבר לא משפיעה? כבר לא יהיה ריפוי מלא? 2. האם בהמשך ה PSA עלול לעלות שוב? 3. מאיזה ערך PSA צריך לפעול? 3. איזה טיפול מומלץ, חזרה על הקרנות? הורמונלי? אחר? תודה

לקריאה נוספת והעמקה

תשובות לכל שאלה בנפרד בסוף השאלה 1. האם זה אומר שנשארו תאים ממאירים והקרינה כבר לא משפיעה? כבר לא יהיה ריפוי מלא? לא, מאד יתכן שלא נשארו תאים ממאירים. 0.01 משמעותה, ערכי PSA בלתי מדידים 2. האם בהמשך ה PSA עלול לעלות שוב? זו תמיד אפשרות ובגלל זה המעקב 3. מאיזה ערך PSA צריך לפעול? זה כבר יהיה בקצב העליה אם באמת הוא יתחיל לעלות 4. איזה טיפול מומלץ, חזרה על הקרנות? הורמונלי? אחר? תודה. זה כבר יהיה תלוי בהרבה גורמים. בכל מקרה לא תהיה חזרה על הקרנה לאותו אזור

מנהל פורום סרטן הערמונית