הסברים על תוצאות בדיקות דםבדיקות הדם השגרתיות מחולקות לשתי קבוצות עיקריות: האחת היא ספירת הדם, והשנייה היא הכימיה.
ספירת הדם מספקת מידע על כמות וסוג תאי הדם השונים הנמצאים בדם המטופל.
בדיקת הכימיה מספקת מידע על סוגי מלחים, חלבונים וסוכרים הנמצאים בדם המטופל.

בבדיקות המוצגות באתר doctors ניתן לקבל הסבר מקצועי על הערכים השונים,
שנכתבו על ידי ד"ר נצר חירם, וכן מדדים המסייעים לגולשים להעריך האם בדיקותיהם תקינות.

 
תאי דם לבנים - WBC - White Blood Cells4300-10800
תאי דם אדומים - RBC - Red Blood Cells4.5-5.3
המטוקריט - HCT - Hematocritגברים: 54%-37% | נשים: 47%-33%
נפח תא הדם האדום - MCV - Mean corpuscular Volume78-93
MCH - Mean Corpuscular Hemoglobin24-30
המוגלובין (Hemoglobin (Hbגברים: 12-18 | נשים: 12-16 (mg/dl)
התפלגות תאי הדם האדומים - RDW14.5%-11.5%
פריטין - Ferritinגברים: 12-300 | נשים: 12-150
טרנספרין Transferrin200-400 mg/dl
טסיות הדם - PLT - Platelets150,000-450,000
טריגליצרידים (Triglycerides)10-190 מיליגרם לדציליטר
כולסטרול (Total Cholesterol)עד 200 מיליגרם לדציליטר
כולסטרול טוב (HDL)גברים: 29-62 | נשים 34-82 (מיליגרם לדציליטר)
כולסטרול רע (LDL)60-130 מיליגרם לדציליטר
זמן פרותרומבין (ProThrombin time)11-13.5 שניות
aPTT - Activate Partial Thromboplastin Time09-1.2
מדד לבדיקת קרישה - INR - International Normalized Ratio25-35 שניות
בילירובין (Bilirubin)0.3-1.9 מיליגרם לדציליטר
Alk Phos/ALP - Alkaline Phosphatase44-147 IU לליטר
ALT-SGPT - Alanine Transaminaseעד 35 IU לליטר
AST-SGOT - Aspartate Transaminaseעד 35 IU לליטר
GGT - Gamma Glutamyl Transferaseעד 51 IU לליטר
סוכר (Glucose)75-110 מיליגרם לדציליטר
אלבומין (Albumin)3.4-5.4 גרם לדציליטר
נתרן (Na)136-145 מיליאקוויולנט לליטר
אשלגן (K)3.7-5.2 מיליאקוויולנט לליטר
כלור (C1)98-106 מילימול לליטר
סידן (Ca)8.5-10.9 מיליגרם לדציליטר
פוספט (P)1-1.5 מילימול לליטר
אוריאה (שתנן) - Urea - Blood Urea Nitrogen7-20 מיליגרם לדציליטר
CRP - C Reactive Protein0-0.5 מיליגרם לדציליטר
ESR - Erythrocyte Sedimentation Rateפחות מ-20 מילימטר בשעה