תביעות תאונות עבודה: גורמים אפשריים, מצבים דומים ומאמרים

קרע בגיד: כיצד מטפלים?

כמעט כל גיד בגופנו עלול להיקרע כתוצאה ממאמץ יתר או מתאונה יום-יומית המתרחשת בבית. מהם הקרעים הנפוצים? מי נמצא בקבוצת סיכון? כיצד מאחים את הגיד הקרוע? כמעט כל גיד בגופנו עלול להיקרע. המקומות השכיחים והנפוצים ביותר לקריעת גידים הם אצבעות כפות הידיים, הכתפיים, גיד אכילס, גיד הפיקה בברך וגיד הביספס בזרוע. מה גורם לקריעת גידים? לעתים קרע בגיד נגרם בעקבות תאונות עבודה או תאונות אישיות אשר קורות ביום-יום (כמו חתכים מסכין, מזכוכית וכדומה). כפות הידיים מועדות לנזק של גידים - בכל גיל. האוכלוסיה השכיחה ביותר הסובלת מקרע של גיד השרוולית המסובבת בכתפיים, למשל, היא האוכלוסייה המבוגרת, וזאת עקב החולשה היחסית של הגידים באזור זה, בעיקר לאחר נפילות, חבלות, ותאונות עבודה או תאונות דרכים, ומעל גיל 40. ברוב שאר המקרים, הקרע בגיד נובע בדרך כלל מ-Over Use Syndrome, כלומר: תסמונת שימוש היתר. הכוונה היא לקריעת גידים הנובעים מפציעות ספורט, אם בגופם של...
ללמוד עוד על תביעות תאונות עבודה
חוות דעת רפואית: בדרך להכרעה-תמונה

הן במקרה של משפט פלילי או אזרחי והן במקרים של תביעה לצורך...

מאת: ד"ר אנטוני...
05/01/2015
חוות דעת פסיכיאטרית משפטית-תמונה

סובלים מפגיעה נפשית ומעוניינים בפיצוי הולם?עליכם להוכיח את...

מאת: ד"ר אריאל...
25/09/2017
קרע בגיד: כיצד מטפלים?-תמונה

כמעט כל גיד בגופנו עלול להיקרע כתוצאה ממאמץ יתר או מתאונה...

מאת: ד"ר גורן צבי
18/12/2014
תאונות עבודה: דע זכויותיך-תמונה

תאונות רבות קורות במקום העבודה, מפגיעה פיזית נקודתית ועד...

מאת: מערכת zap...
18/02/2014
מחפשים את הרופאים הטובים בישראל לתביעות תאונות עבודה?
יש לנו את המאגר המושלם עבורכם
קרא עוד

תביעות תאונות עבודה: תשובות ממומחים וייעוץ אונליין

תשובות לשאלות

שלום רב אני עובדת כאחראית רעלים בארגון אשר מחזיק חומרים מסוכנים - - רעלים כפי שמוגדרים בחוק חומ"ס - חומרים גיהותיים שאמנם אינם רעלים אך בעלי השפעה על הבריאות - וחומרים ששיכים לשתי הקטגוריות בארגון קיים אחראי רעלים (אני), וממונה בטיחות וכמובן היתר רעלים וכל הנדרש קיימת אי בהירות מהותית אצלנו בנוגע לאחריות כל אחד מבעלי התפקידים - אחראי רעלים וממונה בטיחות בנושא חומרים מסוכנים ואי הבהירות הזו בעייתית עבורנו מה בדיוק נדרש מכל אחד מבעלי התפקידים בנושא חומרים מסוכנים כדי שנדע כיצד עלינו לחלק בינינו את העבודה ותחומי האחריות למשל - הדרכת עובדים בנושא מיגון בזמן עבודה עם חומרים מסוכנים בדיקות סביבתיות פיקוח על מערכות המיגון הקיימות כגון מנדפים, מסיכות וידוא עמידה בתקנות בטיחות בעבודה בהקשר של חומ"ס וכד' אודה מאד לעזרה

התשובה כללית ומעט ארוכה. יש הרבה מאוד פרטים יחודיים לכל מפעל ומפעל, ואז יש לבצע שאילתא נקודתית. חשוב לעבוד בשיתוף פעולה בנושאים המשיקים לפעילות של כל אחד מכם. תפקיד ממונה הבטיחות מוגדר בחוק. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 (א) מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה: (1) לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד; (2) לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל; (3) לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם; (4) לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים; (5) לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), תשמ"ד-1984; והתקנה העדכנית משנת 2013 (6) לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, איחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל; (7) לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו; (8) לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל; (9) להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן; (10) לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי; (11) לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים; (12) לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה; (13) לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט; (14) לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני חוץ; (15) לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת; (16) להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה; (17) לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום; (18) לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל; (19) להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך. (ב) הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו כאמור בתקנת משנה (א). תפקיד אחראי רעלים מוגדר בהנחיות של המשרד להגנת הסביבה במסגרת התנאים להיתר הרעלים. שונה לגמרי, לא הגדרה בחוק. בחוק מוגדר בעל ההיתר. מלבד נושא היתר הרעלים, שאר התפקידים ברמה של הנחיות בלבד (אלא אם מוגדר אחרת בתנאים להיתר, הטפסים המצורפים לרשימת החומרים המאושרים להיתר) - לטפל בנושא היתר רעלים (לאחר מינוי על ידי בעל ההיתר) - לוודא אחסון נאות של חומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים - לוודא פינוי נאות של פסולת חומרים מסוכנים - לוודא שילוט נאות - לוודא שינוע נאות בתוך המפעל - לוודא זמינות ציוד, צוותים ותרגילים למקרה של אירוע חרום חומרים מסוכנים - לספק מידע לבעל ההיתר ועובדי המפעל בשאלות בנושאי חומרים מסוכנים (אחסון, שינוע, שילוט). ממונה הבטיחות בכל מה שקשור לעובדים להנהלה ולמינהל הבטיחות. אחראי רעלים בנושאים הטכניים מול המשרד להגנת הסביבה. אחראי רעלים אחראי שחומר שנדרש להיתר רעלים יופיע בהיתר. לפעמים מדובר בריכוזים גבוהים וכמויות גדולות, רק אז ידרש החומר להיתר, ורק אז אחריות אחראי רעלים. כך, שיכול להיות שחומר לא יהיה בהיתר והוא בבקרה של ממונה הבטיחות, לפי הנחיות אחסון, שילוט, שינוע ופינוי פסולת של אחראי רעלים. בעוד שמבחינת בטיחות ובריאות העובדים כל חומר וכל כמות חומר נדרשת להדרכה ולבקרה מול העובדים (נושא בטיחות ובריאות בתעסוקה, לא מתיחס לאחראי רעלים). אחראי רעלים אמור לעזור לממונה הבטיחות במתן מידע, והסברים על החומרים. אם אחראי רעלים לא בקי או לא יודע התשובה, יש להעזר באנשים שיש להם המידע. נושא מיגון העובדים (לא צוות חרום) באחריות ממונה הבטיחות, יכול להעזר באחראי רעלים לקבלת מידע ניטור סביבתי-תעסוקתי, באחריות ממונה בטיחות בלבד מנדפים, אוורור מסכות ונושאים נלווים – באחריות ממונה הבטיחות (ואחזקה, בודק מנדפים, בהתאם לתכנית ניהול הבטיחות)

ד"ר קויפמן תודה רבה אבקש לברר דבר נוסף, קצת רגיש... - ביקשתי ממקום העבודה לקבל הנחיות מיגון אישי לכלל העובדים וגם לעצמי - באילו מסיכות להשתמש, כפפות, מה הסיכונים וכו בתהליכים ובאתרי העבודה השונים אצלנו כדי שאדע כיצד להגן על עצמי וגם להעביר את המידע הלאה לעובדים מקום העבודה לא הסכים לספק לי את המידע בטענה שאני זאת שאמורה לדעת זאת הבעיה היא שאני לא יודעת לספק את ההנחיות. למרות שאני כימאית ומבינה את גליונות הבטיחות במה שקשור לבטיחות וגהות אני לא מתמצאת - אני לא יודעת להסיק מתהליך אילו חומרים נפלטים ובאילו כמויות במיוחד כאשר מדובר על מספר רב של תהליכים פניתי לממונה הבטיחות והוא לא יודע ביקשתי להביא יועץ חיצוני גיהותן - לא הסכימו פניתי לרופאה תעסוקתית בתקווה לקבל ממנה הנחיות מיגון והיא שלחה אותי עם מכתב למנהל שלי שיש לספק לי הדרכה בנושא - עדיין מקום העבודה מסרב תוכלי להציע לי כיצד לפעול?

תפקידו של ממונה הבטיחות להגדיר ציוד מגן אישי לעובדים. כמובן ניתן להעזר ביועצים חיצוניים אם הממונה לא מסתדר לבד. המנכ"ל יכול לבקש את עזרתך בנושא אבל זה לא בהגדרת אחראי רעלים. מעבר לזה אין לי יכולת להגיב. מה שאת מתארת זו בעיה פנים ארגונית של מאבקי כוח, סמכויות, אולי אי רצון לקחת אחריות, יחסי עבודה עכורים, בזה אנחנו לא מתערבים. אך, ארגון שלא נעים לעבוד בו, תמיד אפשר לחפש מקום עבודה יותר ידידותי.

התיאור שלך של הדברים מייצג את המציאות אני מנסה למצוא פתרון שלא יצריך ממני להחליף מקום עבודה בגלל כל מיני שיקולים אבל האפשרות לעזוב נמצאת על הפרק

מצטערת שזה המצב בארגון ושאני לא יכולה לעזור מעבר לתשובות כאן. נקווה שישתפר.

נפגעתי בשתי תאונות עבודה 1. 2009 הרמת משאות כבדים - פריצות דיסק צוואר ומותן נכות צאוור 20% מותן 10%. 2. 2013 נכנס מברג לעין ימין נכות שיתוק עצב v1 ופזילה לימין סהכ נכויות 24% לאחר התאונה השנייה החלו כאסים בכל הגוף ואף דיכאון. עד שאופיינו הבעיות הללו עבר כשנה מיום התאונה השנייה. אני בטוח 100% כי הפיברו והפוסט טראומה נגרמו כתוצאה מהתאונה בעין אך הרופאים בקופ"ח נמנעים מלרשום קשר ישיר לתאונה ובכך אין לי איך לקבל זכויותיי כי אין החמרת מצב על בעיות שלא הוקרו בביטוח לאומי ואני מוצא עצמי ללא זכויות, מחוסר עבודה ומעס ובעיקר סובל. אגב..אני מטופל כבר שנה בבוטרנס 10 מג ולאחרונה אף התחלתי להשתמש בגראס רפואי אך המצב לא משתנה ומוסיף להיות קשה. האם אתה יכול להמליץ על רופא פסיכיאטר להערכת נכות בעניין זה?

שלום יובל כל רופא פסיכיאטר מומחה העוסק במתן חוות דעת יוכל לעשות זאת.

שלום. נפגעתי בשתי תאונות עבודה: 2009 פריצות דיסק צוואר ומותן עקב הרמת משאות כבדים. נכות 42% צמיתה כולל תקנה 15 מלאה. 2013 נכנס לי מברג לעין ימין, כתוצאה מזה יש פזילה לצד ימין ושיתוק עצב V1 באופן מוחלט עפ"י בדיקת EEG> מאז תאונה שנייה החלו סימני פיברו' וכן דיכאון. מאז הובחנתי שיש לי פיברו וכן פוסט טראומה והתחלתי לקבל מדבקות בוטרנס 10 מ"ג באופן קבוע. לפני שבועיים קיבלתי רישיון לגראס רפואי בהמלצת רופאיי ואכן גם את החומר. מיד הורדתי את המדבקת בוטרנס והתחלתי לעשן גראס. יומיים ראשונים עברו כגהנום מכל הסיבות..גם הופיעו הקאות רבות. לכן מיד הדבקתי את מדבקת הבוטרנס וחזרתי לחיים תוך שאני גם משתמש בגראס הרפואי. לגבי הגראס אומר שהתחושה היא נוראית שכן אני חיי מחוץ לתמונה ולא בתוכה ולכן הדבר מנתק אותי כמעט לחלוטין מהסביבה ומזה מתחזק אצלי הדיכאון. אנני יודע מה לעשות. אני מותש נפשית ופיזית וכל התרופות הללו רק מקלים במקצת עלי בכאבים הפיזיים בלבד ועדיין אני בדיכאון חלש ומותש. לאחרונה קראתי מאמר על טיפול דרך תא לחץ ואני מעוניין בדעתך. באותו העניין בימים אלו אני שוקל לתבוע את ביטוח לאומי על החמרת מצב בעקבות הפיברו והפוסט טראומה. האם יש לך דרך לעזור לי כדי שביטוח לאומי אכן יקבל שיש קשר סיבתי לתאונה ? (דרך חוקית ומקובלת) עד לתאונה השנייה עוד תפקדתי ועסקתי בשוק הפרטי כסוכן מכירות שטח, ואחה"כ ביקש ממני אחת מלקוחותיי הגדולים שאעבוד אצלו כמנהל רכש ולוגיסטיקה, אצלו כמובן נפצעתי בעין כשבועיים מהתאונה חזרתי לעבודה כי לא יכולתי להישאר בבית אך לאחר כחודשיים פוטרתי בעקבות חוסר יכולת לבצע המטלות בעבודה, כך לטענת המעסיק וכך גם דעתי. מזה כ7 חודשים אני עובד כמאבטח בש.ג יישוב בבנימין וגם עבודה זו קשה לי ביותר ואיני מסוגל לבצעה. פרופ', אני מאוד רוצה לחיות ולחזור לחיי הקודמים - עזור לי , הלכתי לאיבוד!

אני מבין את הביעות, אומנם אינן קשורות לריאומטולוגיה.

שלום רב דוקטור, בתאריך 17-8-13 כתבתי : שלום, שמי ליאור בן 32, עובד בעבודה פיזית לא קלה, לפני 10 ימי נפלתי בזמן העבודה, מוקדם יותר אותו יום נתפס לי הגב (מרכז הגב העליון) בצורה קלה, לאחר הנפילה המשכתי לעבוד, בסוף היום נגשתי לרופאה שנתנה לי ימי מנוחה עד שפניתי למחלקת תאונות עבודה, עשו לי צילום רנטגן וקבלתי זריקת וולטרין וכן כדורי ארקוקסיה, הכאבים פחתו ביומיים הראשונים אך עדיין יש לי כאבים בגב, אתמול משום מה הרגשתי כאבים כמו "גל" בגב התחתון,מה אני אמור לעשות? הרופא כבר לאחר הצילום רנטגן אמר שהכל בסדר, אך נתן זריקה וכדורים ו 10 ימי מנוחה ענית לי :לפנות שוב לרופא - לא תא הכל ראים בצילום ויתכםן שצריך עוד בדיקות ד"ר נחשון רנד ושוב חזרתי עם הודעה 8/9/2013 : אני חודש אחרי הנפילה, התחלתי טיפולי פיזותרפיה, שם נמסר לי כי הגב שלי מאוד חלש וככה גם הבטן, מאז יש לי כאבי ברכיים, לפעמים בימין ולפעמים בשמאל, צצו גם כאבים בקרסוליים, ברביעי אני מגיע לאורטופד, האם הגיוני שאחרי חודש עדיין יהיו לי כאבי גב? האם אני יכול לחזור לעבודה גם אם יש לי עדיין כאבי גב? אני פשוט חושש מכל הנושא ולא רוצה בעיות גב או משהו בלתי הפיך מאז אני עדיין עם כאבי גב, עשיתי CT ונמצא: D1-S1 עמדה לורדתית כיפותית מעט מודגשת. L3-L4 - בלט אנולוס דיפיזי עם לחץ קל על קדמת השק התקאלי ומשיק לשורש השמאלי של L3 L4-L5 בלט אנולוס שטוח המשיק לקדמת השק התקאלי עשיתי כבר 10 טיפולים פיזותרפיים, לצערי עדיין סובל מכאבי גב תחתון + מעל עמוד שדרה גבי ( שם אין ממצאים ) הכאבים בגב מעל המותניים, בעת סיבוב וכיפוף לצדדים, כאבי ברכיים, יותר ברך שמאל, כאבים בעקב שמאל, אני לא רוצה לשאול פה שאלות משפטיות כי זה לא המקום, השאלה שלי האם יכול להיות שנגרם לי נזק לגב בעקבות נפילה על הגב? אני מרגיש שמשהו שונה בגב שלי מאז הנפילה, מה אני יכול עוד לעשות מעבר לפיזותרפיה? יש לי הפניה לרופא תעסוקתי, העבודה הנכחית שלי היא מאוד פיזית, כולל נסיעות בכל הארץ, כולל הרמה של מיכלים 30 קג (לרדת ולעלות במדרגות וסולמות לדוגמא להרים לגובה כתפיים ), הרבה להתכופף על מנת להגיע לברזים וכו. בנוסף רציתי לדעת אם אני יכול להיכנס לרופא תעסוקתי עם מלווה. תודה רבה שבוע טוב ורק בריאות

מא דלא סביר שנפילה על הגב גרמה לנזק כזה אתה יכול להכנס עם מלווה ממליץ לך לנסות להתמקד בשאלות שלך קשה לענות לשאוות כה ארוכות גם אצל רופאים אחרים - אם הליה ממוקד תקבל התיחסותיותר חדה וברורה ד"ר נחשון רנד מומחה לכירורגיה אורתופדית ולניתוחי עמוד השדרה www.isc.co.il rand@isc.co.il קביעת תור: 7645400 - 03 054-7478864

פורומים בנושא תביעות תאונות עבודה
פורום ביטוח נסיעות לחו"ל
רן מזרחי, יענה על שאלותיכם בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל.
פורום זכויות מבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד
ד"ר אודי פרישמן ישיב על שאלות הגולשים בנושאים הנוגעים לבעיות של מימוש זכ...
פורום תביעות ביטוח
ד"ר אודי פרישמן, מומחה לניהול סיכונים וביטוח, יסייע לכם לקבל מחברות הביט...