Chromo A chromogrann

דיון מתוך פורום  אנדוקרינולוגיה מבוגרים וסוכרת

24/09/2020 | 15:29 | מאת: כרומוגרנין A

דר יקרה נבדק אצלי בדם רמת כרומוגרנין A בשביל לברר ךגבי גידול נוירואנדוקריני במעיים תוצאת בדיקה כרומוגרנין A קטן מ50 האם הבדיקה תקינה ? או שיש משמעות גם לערכים נמוכים. תודה יפעת

לקריאה נוספת והעמקה

הבדיקה תקינה

25/09/2020 | 02:28 | מאת: מענה 2

אבל ד"ר אם ערכי ייחוס 25-98 כרומוגרנין A ורשום קטן מ50 . כל מה שקטן מ25 זה לא אומר שזה לא תקין כי זה גם קטן מהנורמה ? יפעת תודה

כמו שכתבתי התוצאה תקינה

מנהל פורום אנדוקרינולוגיה מבוגרים וסוכרת