mri

דיון מתוך פורום  בריאות השד

11/11/2014 | 13:39 | מאת: שרון

שלום, בת 27 ,ללא רקע משפחתי של סרטן השד. עקב הפרשה שקופה מהשדיים נשלחתי לביצוע אולרסאונד בבדיקת האולטרסאונד נצפו ציסטות לאחר מכן נשלחה דגימה מהחומר המופרש לבדיקה פתלוגית מימין בהפרשה תאים חשודים לנגע פפילרי בביצוע MRI הגיעו התשובות הנ"ל יש לי תור לכירורג ביום רביעי עד אז , האם אפשר לפשט לי את תוצאות הבדיקה ? סמיכות השדיים מעורבת. הודגמו שינויים פיברוציסטיים דו צדדיים. האדרת רקע כתמית קלה. משמאל הודגמו מספר מוקדי האדרה רטרואראולריים בעלי אות גבוה בערכי T2 )חתך 76 מ"מ ו- 90 מ"מ(. ללא בלוטות אקסילריות חשודות כפתולוגיות. מימין הודגמה האדרה מוקדית באורך של כ- 18 מ"מ מיד פוסטריורית לאספקט התחתון של הפטמה בלתי הומוגנית ופרסיסטנטית )חתך 66 מ"מ(. האדרה מוקדית פרסיסטנטית קלה באורך של כ- 13 מ"מ ברביע חיצוני עליון )חתך 112 מ"מ( עומק שליש אמצעי כ- 40 מ"מ סופריורית לפטמה ובאורך כ- 10 מ"מ בשעה 11 עומק שליש אמצעי )חתך 124 מ"מ( כ- 52 מ"מ סופריורית לפטמה המייצגות קרוב לוודאי חלק מהאדרת הרקע. בלוטה אקסילרית באורך של כ- 11 מ"מ בעלת קורטקס מעובה )חתך בסיכום: משמאל – מספר מוקדי האדרה רטרואראולריים בעלי סבירות גבוהה לשפירות – BI-RADS' 3. מימין – האדרה רטרואראולרית בלתי הומוגנית חשודה למדי – BI-RADS' 4 ובלוטה אקסילרית בעלת קורטקס מעובה. מומלץ על ביצוע סונר מכוון וברור ציטולוגי/היסטולוגי.156 מ"מ(.

לקריאה נוספת והעמקה

שלום לפי התשובה ישנו סיכוי שעיקר השינויים נובעים משינויים הורמונליים בשדיים כתוצאה מגילך הצעיר, אך יש צורך לברר את הממצאים בשד ימין ע"י ביופסיה תחת אולטרסאונד הן מהממצא בבית השחי והן מהממצאים בשד עצמו. אם באולטרסאונד לא ניתן אז יש כנראה שיש לבצע זאת תחת MRI ההחלטה צריכה להתבצע בשיתוף פעולה של כירורג שד ורדיולוג מנוסה המתמצא היטב הן בMRI שדיים והן באס בברכה דר פפו

מנהלי פורום בריאות השד