cll- אפשרויות טיפול

דיון מתוך פורום  המטולוגיה

17/05/2020 | 08:49 | מאת: אני

1-מדוע טיפול בונטוקלקס קצוב לשנתיים אם הוא מביא ליציבות? למה לא נותנים אותו כטיפול קבוע? 2? האם car t יכול להביא לריפוי המחלה? והאם חולים מבוגרים שמיצו אפשרויות טיפול אחרות מקבלים אותו במסגרת סל הבריאות? 3-cll היא מחלה תורשתית? תודה רבה

לקריאה נוספת והעמקה

הטיפול בcll שניתן בשילוב של וונטוקלקס עם ריטוקסימאב בקווים מתקדמים ניתן לשנתיים כפי שניתן במחקר שבדק את יעילות טיפול זה. פרוטוקול אחר בו ניתן וונטוקלקס בלבד ניתן בצורה ממושכת. הטיפול בcart במחלת הcll נמצא בשלב מחקרי ואין עדיין עדויות שהוא מביא לריפוי. מדובר בפרוטוקול מחקרי בלבד ואינו ניתן במסגרת סל הבריאות. Cll אינה מחלה תורשתית אך במשפחות של חולי cll יש נטיה לcll או מחלות דומות ביחס לאוכלוסייה.

מנהל פורום המטולוגיה