MRI היפופיזה, בדיקות בהפרש של שנה. הבדלים.

דיון מתוך פורום  אנדוקרינולוגיה מבוגרים וסוכרת

03/02/2021 | 09:44 | מאת: נתנאל

שלום ד"ר, בשנה שעברה עברתי לראשונה בדיקת MRI היפופיזה כחלק מבירור סיבת היפוגונדיזם שניוני. בבדיקה הראשונה אובחנה מיקרואדנומה בהיפופיזה ובבדיקה שעברתי לפני ימים אחדים אין כל ממצא - המיקרואדנומה נעלמה. כיצד יתכן הבדל בין שתי הבדיקות השונות? אני כמובן מאד שמח שאין כל ממצא הפעם, אך זה מפתיע אותי מדעית. תודה. MRI 2020, הראשון: ממצאים: בחלק התחתון מרכזי של ההיפופיזה נראה נגע היפואינטנסי בסדרת T1 לאחר הזרקת גדוליניום בגובה וגודל קדמי אחורי של 1.5 מ"מ, ברוחב של 3.5 מ".מ חשוד למיקרואדנומה. היפותלמוס, כיאזמה, ציסטרנה סופרה-סלרית וסינוסים קברנוזים תקינים. במוח- חדרי המוח תקינים. רקמת המוח תקינה. סיכום: חשד למיקרואדנומה של ההיפופיזה MRI השני, 2021: תוצאות סריקה בתהודה מגנטית של המוח והאוכף התורכי: ----------------------------------------------------------------- הסריקה בוצעה בטכניקה SE ,TSE,GRE בשקלול T1,T2,FFE במישור קורונלי,אקסיאלי וסאגיטלי לפני ואחרי הזרקת גדוליניום לוריד.כולל סריקה דינמית. בלוטת ההיפופיזה מודגמת בממדים וסגיטל תקינים,עם האדרה דיפוזית והומוגנית לאחר הזרקת גדוליניום. האינפודיפולום מרכזי. הכיאזמה האופטית והציסטרנה העל אוכפית תקינים. הסינוסים הקברנונים ועורקי התרדמה בתוכם מודגמים שמורים. המעבר הקרניו צרביקלי ,גזע המוח ,הגשר והמוחון שמורים. החדר הרביעי במקום וממדים תקינים. בחתכים העל טנטוריאליים מודגמים חדרי המוח והמרווחים התת עכבשיים ללא סטיות. החומר האפור הלבן שמורים ,ללא מוקדי סיגנל חריג. ללא עדות להעשרה חריגה לאחר הזרקת חומר ניגוד ... סיכום: ללא ממצא פטולוגי.

אולי היתה טעות, אולי לא ראו הפעם, קשה לי לומר

מנהל פורום אנדוקרינולוגיה מבוגרים וסוכרת