Free light ch- kapa ערכים גבוהים

דיון מתוך פורום  המטולוגיה

14/04/2021 | 17:30 | מאת: יגאל שוהן

בדיקת דם הראתה שיש לי kapa 121 ו - lambda 84, אחד חלקי השני 1.45, מה המשמעות?

במידה והיחס בין השרשרות הקלות קאפא ולמבדא תקין הבדיקה תקינה.

מנהל פורום המטולוגיה