,Immunofixation test (B)

דיון מתוך פורום  המטולוגיה

01/04/2020 | 16:10 | מאת: וולד

בבדיקות אחרונות: נמצאו מספר פסי השקעה חלשים .ביותר שאינם ניתנים לאיפיון מה המשמעות?

לקריאה נוספת והעמקה

מדובר בממצא גבולי של הםרשה של חלבון חיסון חד שבטי, ויתכן שלא משמעותי אך יש לדעת את ההקשר הרפואי בו נלקחה הבדיקה, כך שקשה לתת תשובה ספציפית ונדרשת השלמת בירור המטלוגי אך קרוב לוודאי שזה לא דחוף.

מנהל פורום המטולוגיה