חוות דעת פסיכיאטרית משפטית

(10)
לדרג

סובלים מפגיעה נפשית ומעוניינים בפיצוי הולם?עליכם להוכיח את טענותיכם במסגרת תביעת נזיקין שתוגש לבית המשפט. חוות דעת פסיכיאטרית תשפיע על סיכויי ההצלחה

מאת: ד"ר אריאל זילברשטיין

כאשר תובע מנסה להוכיח נזק נפשי הוא נדרש לצרף לתביעתו חוות דעת פסיכיאטרית שמהווה ראיה בעלת חשיבות מכרעת, המשפיעה באופן משמעותי על סיכויי ההצלחה של התביעה המשפטית. רק חוות דעת "מקצועית ואיכותית" שתצורף לתביעה תאפשר פיצוי הולם לנזק שנגרם לתובע.

כיצד ניתן להפיק חוות דעת פסיכיאטרית משפטית חזקה שתטה את הכף לטובת התובע; ומה משפיע על "איכותה" ו"כוחה" של חוות הדעת? כל התשובות בדרך לפיצוי הולם בגין נזק נפשי.

מהי חוות דעת רפואית משפטית?

שופטים אינם מומחים לרפואה והינם בעלי ידע משפטי בלבד; למרות זאת, פעמים רבות הם נדרשים להכריע בשאלה שעיקרה עניין רפואי. לשם כך נעזרים השופטים בחוות דעת רפואית מקצועית המצורפת לכתב התביעה (ולעתים אף לכתב ההגנה), וזו משמשת כדי להכריע בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף.

חוות דעת רפואית משפטית היא מסמך מקצועי המוגש לבית המשפט על ידי רופא מומחה, העוזר לשופט להבין את מצבו הרפואי של האדם. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, על התובע המגיש תביעה העוסקת בנזקי גוף חלה חובה לצרף חוות דעת רפואית מטעם רופא המומחה בתחום בו קיים נזק. השופט מסתמך על חוות הדעת המקצועית של הרופא על מנת להכריע בשאלות משפטיות הכרוכות בתביעה המוגשת.

על תביעת נזקי גוף חלה חובה לצרף חוות דעת רפואית. צילום: thinkstock
על תביעת נזקי גוף חלה חובה לצרף חוות דעת רפואית. צילום: thinkstock

מהי חוות דעת פסיכיאטרית משפטית?

כאשר הנזק שנגרם הינו נזק נפשי, יש צורך בחוות דעת משפטית מפסיכיאטר מומחה כדי להוכיח טענות בנוגע אליו. נזק נפשי יכול להיות מסוגים שונים, למשל אדם שנחשף לאירוע טראומתי כמו תאונת דרכים, אירוע חבלני, פציעה בקרב או כל אירוע שנחווה כמסכן חיים; וכתוצאה מכך סובל מהפרעה פוסט טראומתית או הפרעת הסתגלות. דוגמא נוספת היא הופעתם של דיכאון או חרדה לאחר התמודדות עם מגבלה פיזית שנגרמה כתוצאה מתאונת עבודה.

ישנם מקרים נוספים בהם ישנו צורך בחוות דעת משפטית פסיכיאטרית שתעיד על מצבו הנפשי של אדם, לדוגמא בבקשה למינוי אפוטרופוס ו/או בתביעות הקשורות בצוואות.

באילו תביעות נדרשת הגשתה של חוות דעת רפואית מפסיכיאטר מומחה?

כדאי, ולעתים אף נדרש, לצרף חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט במסגרת התביעות המשפטיות הבאות:

תביעות הקשורות לרשלנות רפואית: במקרים של רשלנות רפואית מסייעת חוות הדעת לרופא לקבוע האם היתה רשלנות ו/או האם היא גרמה לנזק נפשי ו/או לקבוע את שיעור הנזק שנגרם.

תביעות נגד משרד הביטחון: כאשר התובע נפגע במהלך שירות צבאי או שירות בכוחות הביטחון, הוא מגיש תביעה נגד קצין התגמולים ונדרש לצרף לתביעתו חוות דעת מומחה כראיה להוכחת טענותיו.

תביעות נגד חברות ביטוח: על רקע של תאונות אישיות, תאונות דרכים, אובדן כושר עבודה וכו'.

תביעה נגד ארגון/גוף/מעסיק: בתאונות עבודה ו/או בפציעות עקב מקרי רשלנות, התובע מגיש תביעה לפיצויים בגין נזקיו נגד גוף ו/או ארגון שהתרשלו. כך, למשל, כאשר נגרמים פציעה, מחלה או אובדן כושר עבודה עקב תאונות עבודה, רשאי התובע להגיש תביעות נגד המעביד (אם התרשל) ו/או נגד המוסד לביטוח לאומי או מס הכנסה (רבים אינם יודעים שכאשר אדם סובל מנכות העולה על 90% יש הקלה משמעותית במס הכנסה).

תביעות על רקע פעולות איבה: מי שניזוק עקב אירוע חבלני (פיגוע) וכדומה, רשאי אף הוא לקבל פיצויים מהביטוח הלאומי בגין נזקיו אם יוכיח את התקיימותם של התנאים הנזכרים בחוקים הרלוונטיים לתביעה מסוג זה.

האם תובע בלבד מגיש חוות דעת רפואית?

לא. ישנם תהליכים שונים במסגרתם מוגשת חוות דעת רפואית. בחלק מהמקרים בית המשפט שדן בתביעת נזיקין שהוגשה הוא שממנה את הפסיכיאטר המומחה לערוך את חוות הדעת מטעמו. במקרים אחרים הצדדים התובע והנתבע הם שמגישים לבית המשפט חוות דעת מטעמם. התובע מנסה להוכיח נזק שנגרם כתוצאה מהאירוע נשוא התביעה והצד הנתבע מנסה להוכיח שלא נגרם נזק או שהנזק קטן ממה שהצד השני מנסה להוכיח.

כאן נכנסים לתמונה כוחה ומשמעותה של חוות הדעת הרפואית לבית המשפט אין היכולת המקצועית להכריע בשאלות החשובות שעולות במסגרת תביעת הנזיקין. בית המשפט מסתייע בקביעותיו של המומחה כדי להכריע בטענות המועלות בפניו.

כך, בין היתר, מסייעת חוות הדעת הרפואית לשופטים לקבוע האם נגרם לתובע נזק נפשי ומהו; ולהכריע האם יש קשר סיבתי בין האירוע לבין הנזק תנאי הכרחי לקבלת התביעה ופסיקת פיצוי לתובע. בשל מצב דברים זה חוות הדעת היא גורם שהשפעתו על ההכרעה במשפט היא קריטית ביותר.

בתביעות נזיקין המטרה של התובע היא לקבל הכרה בנזק שנגרם לו, וכתוצאה מכך לקבל פיצוי כספי גבוה, ככל שניתן, מהצד הנתבע. לעיתים קרובות התובע חש מתוסכל מכך שלא הצליח להוכיח לבית המשפט את הנזק הרב שנגרם לו, וכתוצאה מכך הוא לא מקבל פיצוי ראוי והולם. להיקף הפיצוי זה חשיבות רבה והשאיפה היא ששיעור הפיצויים שיתקבלו יהיו מספיקים לפצות את הנפגע על עוגמת הנפש ואבדן ההכנסה; ולסייע לו במימון טיפולים רפואיים שיאפשרו לו להשתקם.

הכלי היחיד שיש לתובע למימוש מטרתו הוא חוות הדעת הרפואית שתסייע לו להוכיח את טענותיו. חוות הדעת הרפואית היא אמנם בבחינת "כלי עזר" לשופט, אך כוחה רב ויש בה כדי להשפיע על גורלו של התובע. השופט מסתייע בחוות הדעת של המומחה, כאשר לעיתים מוגשת חוות דעת סותרת, מטעם מומחה של הצד שכנגד; ובמצב דברים זה נדרש השופט להכריע איזו חוות דעת משכנעת יותר. בסופו של תהליך השופט פוסק לפי התרשמותו שלו.

לאור חשיבותה הרבה של חוות הדעת, חייב להגיש חוות דעת מקצועית ואיכותית.

מה נחשבת לחוות דעת רפואית מקצועית ואיכותית, שתסייע לתובע ותמנע ממנו מצב של "תת פיצוי" או "פיצוי חסר ובלתי הולם"?

מעבר לצורך בהפקת חוות דעת בהתאם לדרישות תקנות סדר הדין האזרחי, חוות דעת רפואית חייבת להיות מקיפה, מבוססת ומשכנעת. איכותה של חוות הדעת תלויה באיכותו של המומחה שמעניק את חוות הדעת. ככלל, רק רופא בעל רישיון מומחה בפסיכיאטריה רשאי לערוך חוות דעת פסיכיאטרית משפטית; אולם עצם המומחיות איננה מספיקה. כוחה ואיכותה של חוות דעת משפטית טמונים במאפייניו של המומחה שחתום עליה, ולפיכך קיימת חשיבות גבוהה לבחירה נכונה של הפסיכיאטר שיערוך את חוות הדעת.

פסיכיאטר המגיש חוו"ד חייב להיות מומחה ובעל הבנה משפטית. צילום: thinkstock
פסיכיאטר המגיש חוו"ד חייב להיות מומחה ובעל הבנה משפטית. צילום: thinkstock

כיצד יש לבחור פסיכיאטר מומחה למתן חוות דעת לבית משפט?

ישנם מספר קריטריונים שעשויים לשפר את הסיכוי שחוות הדעת תשפיע באופן רצוי על בית המשפט:

מומחיות בפסיכיאטריה משפטית: הפסיכיאטר המעניק חוות דעת חייב להיות מומחה לפסיכיאטריה ובעל הבנה מעמיקה בהליך המשפטי. לפסיכיאטר מומחה המגיש חוות דעת לבית משפט תפקיד חשוב מאין כמותו הוא אמור ליצור מעין גשר בין השפה הרפואית לבין השפה המשפטית, כדי שהשופט יבין לעומק את כוונותיו. ניסוחיו צריכים להיות ברורים וקצרים, כדי לא לאפשר לצד השני לפרש לא נכונה את הטענות ובכך להחלישן. לפסיכיאטר שעבר הכשרה או לימודים בפסיכיאטריה משפטית יש יתרון גדול בתחום זה.

מוניטין: ככל שהפסיכיאטר בכיר, בעל שם בתחומו ובעל הכרה מקצועית, כך חוות דעתו תזכה ליחס רציני יותר ויינתן לה משקל ראוי.

ניסיון בבית משפט: על הפסיכיאטר להיות מנוסה בהופעה בבית משפט. לעיתים, בית המשפט מזמין את המומחה לדוכן העדים, שם הוא נחקר על ידי שני הצדדים לתביעה. במסגרת חקירתו הוא עשוי להתמודד המומחה עם שאלות קשות; אם איננו מנוסה במצב זה, הוא עלול להתרגש, להתבלבל ולהתקשות להבהיר ולהוכיח את טענותיו, מה שיפגום במשקל שיינתן לחוות הדעת שהגיש ויערער את כוחה.

ד"ר אריאל זילברשטיין הוא מומחה לפסיכיאטריה ומנהל היחידה לטיפול יום במרכז הרפואי רמב"ם.

סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap doctors.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום

עוד בתחום