הנגיף החי-מוחלש שבחיסון מסוכן למדוכאי חיסון

דיון מתוך פורום  חיסונים לילדים - משרד הבריאות

04/09/2013 | 10:57 | מאת: מידע חשוב

במקרה של מחלות חסר אימונולוגי מסויימות, הסיכון לחלות בשיתוק לאחר הידבקות בנגיף החי-מוחלש שבחיסון (VAPP) גבוה פי 7.000 בהשוואה לילדים בריאים. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html#adverse

04/09/2013 | 13:05 | מאת: עוד מידע חשוב

http://www.childsurvival.net/?content=com_articles&artid=1191

04/09/2013 | 13:29 | מאת: כנ"ל

IMMUNODEFICIENCY-ASSOCIATED VACCINE DERIVED POLIOVIRUS TYPE 3 IN INFANT, SOUTH AFRICA Thursday, 7th of June 2012 • EID Journal, Abstract Patients with primary immunodeficiency are prone to persistently excrete Sabin-like virus after administration of live-attenuated oral polio vaccine and have an increased risk for vaccine-derived paralytic polio. We report a case of type 3 immunodeficiency-associated vaccine-derived poliovirus in a child in South Africa who was born with X-linked immunodeficiency syndrome. Persons born with primary immunodeficiency have been found to be persistently infected with VACCINE DERIVED POLIOVIRUS -VDPV after exposure to OPV. Immunocompetent persons excrete polio vaccine viruses for up to 2–3 months (2), whereas prolonged excretion of VDPV for 6 months to >10 years has been found in persons with primary humoral immunodeficiency (3–6). The risk for vaccine-associated paralytic poliomyelitis is >3,000-fold higher for these patients (7). We report a case of type 3 iVDPV in a child in South Africa who was born with X-linked immunodeficiency syndrome.

04/09/2013 | 14:04 | מאת: רחל

04/09/2013 | 16:33 | מאת: ד"ר גיל הירשהורן

הסיכון לאוכלוסיה הבריאה הוא אפסי ובכל מקרה עדיף "להידבק" בנגיף המוחלש שאינו מסוכן מאשר בנגיף הפראי החיסון מטרתו להגן על כולם כולל "מדוכאי החיסון" חוסר חיסון יגרום לכך שהנגיף הפראי יופץ ויגיע גם למדוכאי החיסון מחלת החסר החיסוני שמתוארת פה היא נדירה מאוד

מנהל פורום חיסונים לילדים - משרד הבריאות