פסיכיאטריה , בריאות הנפש

דיון מתוך פורום  פסיכיאטריה

02/02/2021 | 15:17 | מאת: לידור

מה ההבדל בין אשפוז יום למחלקה פתוחה בבית חולים ?

02/02/2021 | 18:29 | מאת: מני

כמדומני שההבדל העיקרי הוא שבמחלקה פתוחה האישפוז הוא כל היום, כי גם היציאה מהמחלקה היא רק לשטחים בתחום השיפוט של בית החולים, בשונה מאשפוז יום שהוא מסגרת לחלק קטן יחסית מהיום ובשאר היום האדם גר בקהילה ככל אדם שאינו באשפוז. מחלקה פתוחה זה כעין מצב ביניים בין מצב קשה של מחלקה סגורה (-השגחה מתמדת וסגירה הרמטית של האדם וחלק נרחב מזכויותיו, עקב מצבו השיפוטי הקשה שנפגם די לחלוטין; סגורה זה כמובן כמעט תמיד בכפייה, שלא לרצון המטופל אך לטובתו כמובן (עקב סכנה ממשית לו או לסביבתו)) לבין מצב פתוח לחלוטין של אשפוז יום, שהוא בהסכמה גמורה של המטופל ובתור מסגרת להחזיק את האדם ולשפר את מצבו, לרצונו ובחירתו המלאה. למחלקה פתוחה מתקבלים אמנם גם בהסכמה, אך לאחר שזו נעשתה- הרי שמכאן ואילך המסגרת קצת נוקשה יחסית, אף שממש לא כמו מחלקה סגורה, והנוקשות היא רק ביחס לאישפוז יום. לסיכום- גם אשפוז יום וגם מחלקה פתוחה, שניהם בהסכמה ומאידך בהתחייבות, אך ההבדל הוא במספר הכללים הניתנים בכל אחד מהם, שבמחלקה פתוחה המסגרת קצת יותר נוקשית, יותר אישפוזית, כי החולי של האדם ניכר עליו. לאשפוז יום מתקבלים אנשים במצב יותר טוב, למרות שגם להם קשיים אישיים וחברתיים רבים. הייתי אומר, בהססנות, שבמחלקה פתוחה- ההמלצה של הרופא שהאדם יתאשפז- היא יותר בגדר ציווי, כי מצבו די מכריח את זה, אך זהו ציווי שאינו מחייב; התחום השיפוטי (וכל שכן ההתנהגותי) של האדם נפגע אך לא עד כדי מסוכנות. רק במצב של מסוכנות מאשפזים אדם במחלקה סגורה, בין אם המסוכנות היא לו עצמו, ובין אם לא לעצמו אלא לפגיעה מסוכנת באחרים. אגב, ישנם מדינות (למשל בארה״ב) שהגדרים הנ״ל קצת שונים, וההסבר הנ״ל שלי הוא למסגרות שאני מכיר, בארץ. (בארה״ב למשל, מנסיון שלי אישית: האשפוז הראשון והיחיד שלי- היה בארה״ב, עקב מצב פסיכוטי אך לא הייתי מסוכן כלל לא לי ולא לסביבה, למרות המצב הפסיכוטי, ובכל זאת אישפזו אותי במחלקה סגורה. איני יודע מה הסיבה שלהם לכך, אולי הם גורסים שכל מצב פסיכוטי עלול להידרדר למסוכנות, ואיני בקי די הצורך במהלכים שם וגם לא לגמרי במערך הפסיכיאטרי בישראל, ואני עונה רק ממה שאני מכיר והתנסיתי בו.) עדיף לחכות לאישור/שינוי הדוקטור על הדברים, באם ניתן. בהצלחה!

אכן נכון. בריאות שלמה!

מנהל פורום פסיכיאטריה