תשלום בעבור בית אבות לקשיש ממשרד הבריאות

דיון מתוך פורום  גריאטריה

24/04/2014 | 19:41 | מאת: דויד

שלום ברצוני לדעת האם בכדי לקבל את התשלום החודשי לבית האבות של אימי, עלי להציג תנועות בחשבונה הכספי של עד שנה אחורה? תודה

לקריאה נוספת והעמקה
26/04/2014 | 10:00 | מאת: אילן שפר

דויד שלום אלה המסמכים הנוגעים למימון האשפוז הסיעודי כפי שמופיעים בנוהל משרד הבריאות: רשימת מסמכים הדרושים לחישוב גובה ההשתתפות העצמית 1. שאלון הצהרה מלא וחתום ומאושר על ידי עו " ד . מסמך זה ימולא על ידי המתאשפז / אפוטרופסו / בא כוחו וכן על ידי בן / בת זוגו וכל אחד מבניו / בנותיו הבגירים , אם יש . 2. שכיר - תלושי משכורת של 3 החודשים האחרונים - אדם העובד או שעבד לאחרונה בחברה בה הוא עצמו בעל מניות יציג שומת מס הכנסה של החברה בנוסף לתלושי המשכורת . עצמאי - שומת מס הכנסה האחרונה , בתוספת מסמך המעיד על מקדמות שנקבעו לתשלום במשך השנה השוטפת ו / או מע " מ . גימלאי - תלושי פנסיה של 3 חודשים אחרונים 3. צילומי תעודת זהות של המתאשפז , בן / בת זוג וכל אחד מבניו / בנותיו הבגירים כולל הספח . 4. מסמכים המעידים על כל ההוצאות בגינן ניתן לקבל זיכוי לפי נוהל זה , כגון - מסי עירייה , תשלומי משכנתא , תשלומי ביטוח בריאות . 5. מסמכים מהמוסד לבטוח הלאומי על סוג הקצבה שמקבל המתאשפז ובן / בת זוגו . 6. ריכוז חסכונות מעודכן וריכוז חסכונות שנתי לתאריך 31 לדצמבר של השנה הקודמת בהם מפורטים כל הנכסים הכספיים . 7. תדפיס חשבון עו " ש של המתאשפז ובן / בת זוגו לשלושה חודשים אחרונים . 8. פרטים על חשבונות הבנק של המתאשפז וכל אחד מן המתחייבים . 9. מסמך הצהרה ומידע בדבר ביטוח סיעודי פרטי . 10 . נסח טאבו ביחס לדירה השייכת למתאשפז + הסכם שכירות אם הדירה מושכרת לצד שלישי , או הסכם רכישה לגבי דירה בדמי מפתח . 11 . נסחי טאבו לנכסי מקרקעין אחרים שבבעלות המתאשפז ובן / בת זוגו . 12 . חוזי שכירות על נכסי מקרקעין מושכרים בבעלות בנים / בנות של המתאשפז .

מנהל פורום גריאטריה