נגישות
נגישות

בלסטוציסטים- האם הסיכוי למומים גבוה יותר?

דיון מתוך פורום  פריון האישה והפריה חוץ גופית

09/11/2018 | 07:02 | מאת: הדר

1.האם זה נכון שהסיכוי למומים בבלסטוציסטים הוא גדול יותר מאשר עוברים יום 3? 2. מה נחשב בלסטוציסט טוב מבחינת הדרוג של המעבדה?

לקריאה נוספת והעמקה

1. לא. 2. 4AA תקראי כאן: http://www.baby4u.co.il/Content.aspx?id=1026

10/11/2018 | 06:25 | מאת: הדר

1. אם השיגו עובר 4AA ביום 6, האם זה מוריד מאיכותו? 2. האם בלסטוציסטים חשופים יותר לשינויים אפיגנטיים, אם כן איזה? 3. האם הסיכון להפשיר בלסטוציסט ושיופשר הוא גדול יותר מאשר עובר יום 3?

1. לא 2. כן. זה עדיין במחקר. 3. לא בשיטת הוטריפיקציה שמקובלת כיום.

11/11/2018 | 05:08 | מאת: הדר

1. לאילו שינויים אפיגנטיים מתכוונים? האם תסמונות מסויימות, אלרגיות וכו' לעובר? האם החשד לשינויים אפיגנטיים קיים על סמך מקרים שקו? אלו מקרים? 2. מה דעתך על עובר בדרגה 4BB, מה זה אומר מבחינת הסיכוי שלו להניב הריון 3.עובר בדרגה 4BB מה אתה חושב לגבי הסיכוי שלו להניב עובר בריא ללא מומיםאו שינויים אפיגנטיים?

1. נושא מורכב. תוכלי לקרוא עליו כאן: https://watermark.silverchair.com/42.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAiEwggIdBgkqhkiG9w0BBwagggIOMIICCgIBADCCAgMGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMPeDRcAW3_VTDfLHpAgEQgIIB1AHB0bA-F9zhgCGQAxM6GAr81S3eGs_HMHHryu36_xaptO0-P4A2ERGc_r0QVBdK5rThTMPn6pKfVupdKxU4ZnKat7-Ne1PZC9o9MpAPQ7DdCOK-oiNgCCaF62eCICX8pb-Ri58v--FZxaOVWa6m1yU0IohUc2HL6I-F8E5TUgXYq8b5wWPSbv0WQrU_ReDzvUe365EVITV-HpZ5tCrjaXjJYDGdqYotW10bcVl2ag2_nTHaVjMhwoTwUR_oqx9YEWkzho99NgSauEjoQZV2WfAvqRrT4aWEWQ7O2bN6DIntN8UZTxmh9PHq9lUBSpwJ5g8g1hJ7EJDB_IeDONT6rYy6vEe5L1Vms8vWFPslGg6oRFBFGIeMY3MTW6DGsbtNhCE_q21IfqZkezlAkSqm7rJOf0fzENoEVtgOumNUAEl5ODhvIdQy5_aGKLvhFDXIJTPLzSuIgtcVV4bl2HOHR1NpuDL5IZy61JTNbzZDwlIeeZCB_5UNqz5xp8Vy5e6JpuPkwxd_L1AzoOL2YyY1F-0akGt1KnBMDXI60TiKQFh2RB6k9wXD4Am7Y_b3znECGM14JNKTCq0h_76WSR8NA5dtS1Gsjx9AIN-VZaw-y8Bq3K0_gA 2. סיכוי טוב. 3. סיכוי טוב.

מנהל פורום פריון האישה והפריה חוץ גופית