מהי אחריות חברת הביטוח להטסת כבודה שנגנבה ונמצאה

דיון מתוך פורום  ביטוח נסיעות לחו"ל

16/08/2012 | 18:46 | מאת: נוי

שלום, שאלתי היא האם חברת הביטוח מחויבת להטיס מזוודות שנגנבו ונמצאו תוך ימים ספורים ע"י המשטרה בחו"ל, כאשר הנוסע כבר שב לארץ? הגניבה כמובן דווחה לחברת הביטוח. לא מצאתי התייחסות לשאלה זו בפוליסה. במשטרה בחו"ל רוצים לבצע את ההטסה דרך חברת הביטוח, אך האם חברת הביטוח לא תתנער מכך בטענה שהביטוח אינו כולל זאת?

נוי שלום רב, אני חייב לציין שזה מקרה מאוד מעניין ומיוחד וראשית יש לשמוח על כך שהמזוודות נמצאו. בינך לבין חברת הביטוח קיים חוזה ביטוח שהוא הפוליסה למעשה. כל צד חייב לקיים את התחייבותו על בסיס החוזה. למיטב הכרתי עם פוליסות לביטוח נסיעות, הכיסוי לכבודה מסתכם בפיצוי על אבדן, נזק או גניבה של כבודה (כמובן עם תקרות כיסוי משתנות בין הפוליסות השונות). יחד עם זאת המקרה המתואר אינו עונה להגדרות הפוליסות השונות ונתון לשיקול דעתה של החברה המבטחת מכח הנסיבות. יש וחברת הביטוח תסכים להשתתף בהוצאות העברת המזוודות אליך, אולי אף עד גובה הפיצוי המגיע בקשר עם אבדן, יש ולא. אולם יחד עם זאת אין חובה וזו החלטה שאינה שואבת את כוחה מהפוליסה כי אם משיקולים הגיוניים וכלכליים. האם לפני שפנית אליי הפנית את השאלה לחברה המבטחת? רן

16/08/2012 | 19:01 | מאת: תמר

לא פניתי לחברת הביטוח, כי אני בדילמה - לכאורה באפשרותי "לזנוח" את המזוודות ולתבוע נזק על פי הפוליסה. אך משיקולים רגשיים ומוסריים אני מעונינת לנהוג כדין ולקבל המזוודותת - אך אז אני עלולה שלא להיות מפוצה כלל ולמצוא עצמי קרחת מכאן ומכאן, לא?

מנהל פורום ביטוח נסיעות לחו"ל