החרגות רפואיות ורצף ביטוחי

דיון מתוך פורום  זכויות מבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד

25/10/2018 | 10:12 | מאת: דויד

במעבר לפוליסת בריאות בחברה חדשה נכתב: "רצף ביטוחי מחברת...עבור הסכומים והכיסויים הזהים בלבד. ביתר הכיסויים לא נקבעו תנאים מיוחדים במסגרת הליך החיתום הרפואי" 1. מה זה אומר באופן כללי? 2. בפוליסה הישנה היו קיימים לי החרגות - האם הם נשארו או בוטלו במעבר לפוליסה החדשה? 3. האם אפשר לבטל בלב שלם את הפוליסה הישנה?

זה אומר שלגבי הכיסויים שהיו לך בפוליסה הקודמת לא יערך חיתום לגבי ביטול כן או לא. קשה לתת תשובה בלי להכיר את העובדות והפרטים. זו אחריות כבדה.

מנהלי פורום זכויות מבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד