רופאי ילדים בחולון

רופאים מובילים

פרופ' טידר מרטין

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
פרופ' טידר מרטין מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר בירקנפלד ברונו

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר בירקנפלד ברונו מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר הרפז-גלילי שירה

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר הרפז-גלילי שירה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר איווטה שמטניק

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר איווטה שמטניק מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר ריטה פכטר

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר ריטה פכטר מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר פוימהר משה

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר פוימהר משה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

להעמקה בנושאים רלוונטיים לרופאי ילדים

ד"ר מאירוב לינה

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מאירוב לינה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר זלמן רודיקה

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר זלמן רודיקה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מועלם יגאל

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מועלם יגאל מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר רודיטי אברהם

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר רודיטי אברהם מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר איווטה שמטניק

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר איווטה שמטניק מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר ברכר אריה

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר ברכר אריה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר בהיר אריה

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר בהיר אריה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר דוד קהלת

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר דוד קהלת מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר שכטר אלפרד

רופא ילדים
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר שכטר אלפרד מקבל מטופלים במרפאות הבאות: