רופאים פנימאים בחולון

רופאים מובילים

ד"ר קנובל בולסלב

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר קנובל בולסלב מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר וולפסון נינה

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר וולפסון נינה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר חייט מאשה

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר חייט מאשה מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר חרזי גורם

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר חרזי גורם מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר רוזמן פאול

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר רוזמן פאול מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר עזליה אהרונוב

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר עזליה אהרונוב מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

להעמקה בנושאים רלוונטיים לרופאים פנימאים

ד"ר איתמר גולדשטיין

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר איתמר גולדשטיין מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר דורון מנחמי

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר דורון מנחמי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר צחורי יונתן

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר צחורי יונתן מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר מרינה שרגורודסקי

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר מרינה שרגורודסקי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר אשרוב ז'ק

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר אשרוב ז'ק מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר אלון לוי

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר אלון לוי מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר חר"ך גדעון

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר חר"ך גדעון מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר ברכט אירית

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר ברכט אירית מקבל מטופלים במרפאות הבאות:

ד"ר ציק דוד

רופא פנימאי
(0 דירוג ממוצע)
(0 חוות דעת)
ד"ר ציק דוד מקבל מטופלים במרפאות הבאות: