נפגעי נפש: מחלימים ועוזרים

(0)
לדרג

תוכנית "צרכנים נותני שירות" מאפשרת לאנשים בעלי מגבלה פסיכיאטרית לחזור למעגל העבודה ולסייע למשתקמים אחרים. כתבה לרגל שבוע בריאות הנפש

מאת: בני כהן

תחום בריאות הנפש במדינות המפותחות והנאורות בעולם עובר בשלושת העשורים האחרונים מהפכה של ממש הן בתפיסות ובגישות והן בפרקטיקה המקצועית. במשך שנים רבות שלט בתחום המודל הרפואי ותפיסת העולם לפיה אנשים עם אבחנות פסיכיאטריות חמורות הם בעלי מחלה עם דפוס של הידרדרות. בין שנות ה-70 וה-90 פורסמו עשרה מחקרי אורך אשר בדקו את מהלך המחלה אצל נפגעי נפש לאורך שנים רבות במדינות ובתרבויות שונות (ארה"ב, גרמניה, יפן ועוד). מחקרים אלו כללו את המקרים הקשים ביותר והראו את אותן תוצאות : 50-70% מהאנשים החלימו, כלומר חל אצלם שיפור משמעותי והם חזרו לחיות חיים יצרניים עם סיפוק ומשמעות לצד ומעבר למגבלה. ממצאים מחקריים אלו לצד התפתחויות נוספות הובילו לשינויים בתפיסות העולם בתחום ולמעבר הולך וגובר למודל החברתי מודל ההחלמה.

מודל ההחלמה פותח בשיתוף עם אנשים שחוו בעצמם סימפטומים פסיכיאטריים ומתבסס על הידע הייחודי שהם הביאו מניסיונם האישי. מודל ההחלמה שם את האדם במרכז, ומתייחס בכבוד לרצונותיו, כוחותיו ויכולותיו לצד ומעבר למגבלה ומאמין ביכולת האדם בכל גיל ובכל מצב, להשתנות ולצמוח בתנאי שהסביבה תספק לו את ההזדמנויות והתמיכות הנכונות. על בסיס ההבנה שמרבית האנשים המתמודדים עם מצוקה / קושי / הפרעה / מחלה נפשית יכולים לחיות חיים בעלי משמעות בקהילה, לעבוד, ללמוד, לקיים קשרים חברתיים ולהקים משפחה פותחו שירותי שיקום שונים בקהילה. שירותי שיקום מכווני החלמה מטרתם לתמוך ולקדם את תהליך ההחלמה של אנשים עם אבחנות פסיכיאטריות ולשלבם בחברה ככל האדם בניגוד מוחלט לעבר שבו אנשים אושפזו לתקופות ממושכות, ולעיתים למשך כל חייהם, בבתי חולים פסיכיאטריים.

שיקום נפגעי נפש
שיקום נפגעי נפש

ממטופלים למטפלים

אחד מהשינויים המעניינים המהווה חלק משמעותי ביותר בשינוי תפיסות העולם ובפרקטיקה המקצועית בתחום בריאות הנפש הוא שילובם של מחלימים עם ניסיון אישי בהתמודדות עם סימפטומים פסיכיאטריים כעובדי שיקום מן המניין במערכות בריאות הנפש הפורמאליות. שינוי זה מבוסס על הכרה הולכת וגוברת בעולם הנאור בחשיבותו וערכו של "הידע מניסיון" כמרכיב המשתלב עם סוגי ידע אחרים בפרקטיקה של השיקום בבריאות הנפש. מחלימים בעלי ניסיון בהתמודדות עם סימפטומים פסיכיאטריים מביאים יידע ייחודי וערך מוסף לעבודה השיקומית. הם יכולים לספק תמיכה ועזרה ייחודית למתמודדים אחרים מתוך היכרותם עם ההתמודדות "מבפנים" ולשמש מקור לתקווה ומודל חיובי של שיקום והחלמה. בנוסף , השותפות של המחלימים כחלק אינטגרלי בצוותי השיקום תורמת לדיאלוג שוויוני והפריה הדדית בינם לבין עובדי השיקום האחרים בצוות, לשינוי עמדות ולהפחתת הסטיגמה הקיימת גם בקרב אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש.

על בסיס רציונאל זה התפתחו במדינות כמו ארה"ב, אוסטרליה ובריטניה מודלים שונים : קבוצות לעזרה עצמית, שירותי שיקום אלטרנטיביים / משלימים המנוהלים ומופעלים על ידי צרכנים (מחלימים שצרכו או צורכים שירותים בתחום בריאות הנפש), שירותי שיקום של שותפות בין אנשי מקצוע וצרכנים, וצרכנים כעובדים המועסקים בשירותי טיפול ושיקום מסורתיים. המשותף לכולם הוא בכך שצרכנים עובדים כנותני שירותי שיקום וטיפול בתחום בריאות הנפש לעמיתיהם שזקוקים לשירותים אלו וזהו המקור למושג "צרכנים נותני שירות".

צרכנים נותני שירות

לפני כשש שנים יצאה לדרך גם בארץ תכנית "צרכנים נותני שירות" במטרה לקדם שילוב מוצלח של מחלימים כעובדי שיקום מן המניין בבריאות הנפש. התוכנית החלה מיוזמה של צרכנים שפותחה ומופעלת כיום בשיתוף פעולה של משרד הבריאות, ג'וינט ישראל-תב"ת, "יוזמה-דרך הלב", אנשי אקדמיה ומחלימים. מתוך למידת המודלים השונים בעולם אומץ המודל של שילוב צרכנים כעובדי שיקום המועסקים במערך השיקום של בריאות הנפש בתפקידים המסורתיים (חונכים, מדריכי שיקום, רכזים, מתאמי טיפול ועוד) תוך קבלת הכשרות, ליווי ותמיכה בתהליך. כיום משולבים כבר צרכנים נותני שירות רבים במגוון רחב של תפקידי שיקום בכל הארץ עם חובות וזכויות שוות למקבילים אליהם בתפקיד שאינם צרכנים.

התכנית מהווה היום גוף ידע מקצועי ושירות מומחה בתחום ומספקת מכלול שירותים מקיף לכל קהלי היעד במטרה לקדם ולממש באופן המיטבי את הפוטנציאל הגדול של רעיון "צרכנים נותני שירות". התכנית מספקת למחלימים ליווי תעסוקתי מומחה, סיוע ותמיכה בתהליך ההתמקצעות כצרכנים נותני שירות. כמו כן מספקת התכנית שירותי ייעוץ וליווי למעסיקים, פעילויות הסברה וסדנאות שונות לצוותי שיקום ולקהלי יעד נוספים. כל זאת במטרה ליצור שינוי תפיסות, הטמעת הערך המוסף בהעסקת מחלימים כחלק מכוח עבודה מגוון בתחום ופתיחת דלתות להעסקה.

כיום המגמה היא להמשיך ולפתח את תחום "הצרכנות נותנת השירות" תוך הרחבת הלמידה והמחקר של התחום. התכנית שואפת להרחיב את מגוון אפשרויות ההכשרה וההתמקצעות, פיתוח מסלולי העסקה נוספים ופיתוח קריירה בתחום בריאות הנפש של צרכנים נותני שירות בכל מגוון התפקידים. משרד הבריאות מעודד את העסקתם של המחלימים כעובדי שיקום והציב כמטרה וכחלק מהנהלים להגיע למצב בו 10% מעובדי השיקום בבריאות הנפש בארץ יהיו אנשים עם ניסיון אישי בהתמודדות עם סימפטומים פסיכיאטריים.

למרות שהתכנית בארץ היא צעירה למדי ביחס למדינות אחרות היא כבר משיגה כמה מטרות בו-זמנית : הכרה ושימוש הולך וגובר ב"ידע מניסיון" ובמומחיות הייחודית של המחלימים בתחום בריאות הנפש, שילוב אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית במעגל העבודה, צמצום הסטיגמה כלפי צרכני שירותי בריאות הנפש, העברת מסר של תקווה למתמודדים עם סימפטומים פסיכיאטריים ובני משפחותיהם ושותפות הולכת וגוברת בין כל בעלי העניין בתחום בריאות הנפש : צרכנים ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה וקובעי מדיניות בתחום.

החזון והראיה לעתיד הם ליצור יותר הכשרות והתמקצעות של צרכנים נותני שירות על מנת שבעתיד נראה בארץ מודלים נוספים כפי שמקובל בחו"ל : שירותי שיקום אלטרנטיביים / משלימים המנוהלים ומופעלים ע"י צרכנים, שירותי שיקום של שותפות בין אנשי מקצוע וצרכנים ותפקידי שיקום ייעודיים וייחודיים לצרכנים נותני שירות.

בני כהן, רכז הסברה, תכנית "צרכנים נותני שירות"

בואו לדבר על זה בפורומים הבאים:

פורום שווה לכל נפש
פורום פסיכיאטריה

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום