LGL/TARGET CELLS

דיון מתוך פורום  בדיקות דם ומעבדה

25/07/2013 | 17:14 | מאת: אהלן

הינה ציטוט מסיכום רפואי שקיבלתי ממרכז רפואי קפלן: "במשטח הדם: נויטרופניה קלה, עם הבשלה, ללא צורות צעירות, נראו LGL בודדים. בשורה האדומה במס' שדות נראו תאים בודדים TARGET CELLS." רציתי לדעת למה הכוונה בשפה הפשוטה מציטוט זה ומה זה LGL ו TARGET CELLS.

25/07/2013 | 17:21 | מאת: אהלן

הנני בגיל 20. והופנתי עקב "נויטרופניה קלה." גם נימצא כי: "LDH מעט מוגבר, CRP מוגבר."

מנהל פורום בדיקות דם ומעבדה