ct-לא ברור התוצאה שונה מאלצהימר

דיון מתוך פורום  אלצהיימר

03/11/2017 | 07:07 | מאת: חן

סיבת הפניה: הערכה ודמנציה. ממצאים: בלי ועם ח.נ. ללא עדות לדימום תוך גולגלתי חריף. ללא עדות לקולקציה אקסטרה אקסיאלית. צפיפות נמוכה בחומר הלבן הפריוונטריקולרי חדרים וסולצי מורחבים שלא בפרופורציה למידת האטרופיה ההיקפית. מבנה הצרבלום תקין. אורור תקין של מערות הפנים. מבנה הארובות תקין מבנה גרמי סדיר סיכום: הרחבת חדרי המוח - יכול להתאים ל-HPN - לקורלציה קלינית. שינויים איסכמיים כרוניים ואטרופיה מוחית. אבי אובחן כחולה אלצהיימר האם זה אומר שבאבחנה היא אחרת אך להמשיך האם התרופות שהוא נוטל מזיקות 0אקסלון

לקריאה נוספת והעמקה

לחן שלום, כדאי לשוחח על הבדיקה עם מי שהזמין אותה. אינני יכול לעסוק באבחון פרטני מעל דפי מדור אינטרנטי מבלי לבדוק את האדם בו מדובר. בברכת בריאות, כרמל ערמון

מנהל פורום אלצהיימר