גיד הסופראספינטוס בעל מרקם בלתי אחיד

דיון מתוך פורום  אורתופדיה

08/08/2019 | 13:59 | מאת: וגיה

גיד הסופראספפינטוס בעל מרקם בלתי אחיד

מה השאלה

מנהל פורום אורתופדיה