ד"ר עודד קמחי-ריאומטולוג

ד"ר עודד קמחי-ריאומטולוג מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
054-2994042