פרופ' אבישלום פומרנץ

פרופ' אבישלום פומרנץ מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
09-7454684