פרופ' אבישלום פומרנץ

פרופ' אבישלום פומרנץ מקבל במרפאה אחת