נכות סומטית: גורמים אפשריים, מצבים דומים ומאמרים

סל השירותים בהתפתחות הילד

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בתוספת השנייה, קיים פירוט של סל השירותים בהתפתחות הילד שלו מחויבות קופות החולים. הסל הבסיסי, שפורסם עם כניסת החוק לתוקף, שונה בשנת 2000 בעקבות הרחבת סל השירותים הן מבחינת הגיל (מתן שירותים עד גיל תשע) הן מבחינת היקף הטיפולים (תוספת של 18 טיפולים לשנה). בעקבות זאת עובדו - יחד עם הנציגים המקצועיים של קופות החולים - עקרונות אבחון וטיפול בילדים עם הפרעות התפתחותיות. העקרונות פורסמו בחוזרי מינהל משרד הבריאות. החוזר האחרון נכון לכתיבת ספר זה פורסם ב-21.12.06 וכותרתו: "עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים" - חוזר מס' 51/2006. הגדרות המופיעות בחוזר גורם רפואי מוסמך הוא רופא ילדים עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד, ובהיקף של חצי משרה לפחות, או רופא ילדים מומחה בנירולוגיה של הילד עם ניסיון בהתפתחות הילד. גורם מקצועי מוסמך הוא בעל מקצוע בריאות (פיזותרפיסט, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוג, עובד סוציאלי), העומד באמות מידה של משרד הבריאות ובעל נסיון של חמש שנים לפחות בעבודה בתחום התפתחות הילד. הפרעה התפתחותית סומטית - חוזר מינהל רפואה מס' 42/2002 של משרד הבריאות מציין: "הפרעה התפתחותית סומטית: נכות הנגרמת כתוצאה ממחלה או מתהליך הפוגע...
ללמוד עוד על נכות סומטית
סל השירותים בהתפתחות הילד-תמונה

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בתוספת השנייה, קיים פירוט של סל...

מאת: אשר אור נוי
03/04/2013
מחפשים את הרופאים הטובים בישראל לנכות סומטית?
יש לנו את המאגר המושלם עבורכם
קרא עוד

נכות סומטית: תשובות ממומחים וייעוץ אונליין

תשובות לשאלות

לפי חוק החינוך המיוחד פרק א' ניתנים כל הטיפולים הפארא רפואיים דרך מסגרות החינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים. עם זאת משרד החינוך מפנה אל קופות החולים בעיקר כאשר מדובר בילדים בעלי צרכים מיוחדים המתחנכים במסגרות רגילות (היפו או היפר טונוס בגבולות הנורמה וכד') אשר למצבם השלכות על תפקודם. כאשר הילדים מעל לגיל 9 מטפלות קופות החולים רק בילדים המוגדרים סומטיים. מהי ההגדרה המדוייקת המאפשרת קבלת טיפול ועל פי אלו קריטריונים?

שלום. אין לי מושג מה התשובה, אולי כדאי לברר זאת בקופ"ח.

חוק החינוך המיוחד מחייב את משרד החינוך לספק שירותים פארא רפואיים לילדים השוהים במסגרות לחינוך מיוחד בלבד. הטיפול נחשב כטיפול לצרכי חינוך, במסגרת שעות מוגדרת ואם הילד זקוק לטיפול לצרכים רפואיים מעבר לזה - קופת החולים אמורה לספק את השאר. לגבי ילדים השוהים במסגרות חינוך רגילות, משרד החינוך אינו חייב לספק להם שירותים פארא רפואיים מכוח חוק החינוך המיוחד 0ולמען האמת זו גם בעיה מעשית לא קטנה - איך ואיפה ינתן הטיפול בבי"ס רגיל?). לכן מלוא האחריות נופלת במקרה זה על קופת החולים, וזאת לי מה שקבוע בתוספת השניה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אין בחוק זה הגדרה מהי נכות סומטית, אבל זהו מונח רפואי. אם יש לך חילוקי דעות בנושא זה עם קופת החולים לה הינך שייכת, תוכלי לפנות אל נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בת.ד. 1176 ירושלים (משרד הבריאות). יש מגבלות לטיפול שקופ"ח נותנת (כגון מס' שעות בשנה, השתתפות עצמית וכדומה). זה תלוי במצבו של הילד, באופי הבעיה, בחומרתה ובמקורה.