בעלי מוגבלויות: 52% לא עובדים

(0)
לדרג

לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות שחל היום (3.12) מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקט ממצאים מתוך הסקר החברתי 2016

מאת: מערכת zap doctors

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. בהודעה זו מובא לקט ממצאים בנושא מוגבלות תפקודית חמורה של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2016.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר בוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2016. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,000 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.4 מיליון איש. בסקר 2016 נבחנו בהרחבה הנושאים תנאי עבודה ובטיחות בעבודה, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים.

להלן עיקרי הנתונים:

ל-14% מבני 20 ומעלה (כ-751 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה, 37% מבני 65 ומעלה.

10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 29% מבני 65 ומעלה.

שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה: 22% מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות ו-12% מבעלי תעודה אקדמית.

45% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 מועסקים, לעומת 80% בשאר האוכלוסייה.

52% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בשאר האוכלוסייה.

33% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 5,000 ש"ח בחודש, לעומת 20% בשאר האוכלוסייה.

46% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות, לעומת 32% בשאר האוכלוסייה.

58% מהמועסקים עם מוגבלות אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, לעומת 40% בקרב שאר המועסקים.

55% מבני 20- 64 עם מוגבלות משתמשים במחשב, 70% משתמשים באינטרנט, לעומת 79% ו-87%.

18% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בשאר האוכלוסייה.

16% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה.

32% מבני 64-20 עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 11% חשו אפליה בשל מוגבלותם.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום