פגים: מחסור ברופאים ובאחיות

(0)
לדרג

יום הפג מצוין בכנסת. דו"ח מצב 2015: שכיחות הזיהומים בפגים עד לפי-4 מהמקובל, בפגיות רק 142 רופאי ילודים ו-854 אחיות, כמחצית מהתקן. אין בנק לחלב אם

מאת: מערכת zap doctors

"הפורום למען הפגים בישראל" מפרסם היום (ג') את דו"ח מצב הפגים השנתי לשנת 2015 לפיו למרות המגמה המסתמנת של שיפור בתשתיות של הפגיות כתוצאה מיישום מודל התמריצים, עדיין תמונת המצב מדאיגה: שיעור הזיהומים בפגים בישראל עומד על 19% וגבוה עד לפי-4 ביחס לפגיות במדינות מערביות אחרות, המחסור החמור באחיות נמשך כשבפועל מצבת האחיות בפגיות עומדת על 854 אחיות בלבד (במקום תקן של 1676 אחיות) כשרק 586 מתוכן זכו להכשרה מתאימה. כמו כן, קיים מחסור חמור ברופאי ילודים ובפועל נספרו 142 רופאים בלבד, כ-52% מהתקן לכך. עוד בולט המחסור ביועצות הנקה והעובדה שטרם הוקם בנק לחלב אם בישראל למרות ההבטחות שניתנו לכך.

יום הפג בכנסת - ח"כ אורלי לוי-אבקסיס: נמשיך לפעול

היום מצוין יום הפג בכנסת שנועד להעלות למודעות הציבורית את מאבקם של הפגים, בני משפחותיהם והצוות הרפואי למען שיפור בריאותם ואיכות חייהם של התינוקות הכה פגיעים שנולדים בטרם עת. את הדיונים בכנסת מובילה ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, יו"ר "הפורום למען הפגים בישראל" , במסגרתו יוקדש דיון מיוחד במליאה לנושא הפגים ונושאים רלוונטיים נוספים יועלו לדיון בוועדות הכנסת השונות.

ח"כ אורלי לוי-אבקסיס (ישראל ביתנו), יו"ר הפורום למען הפגים בישראל: "מאז הקמנו את הפורום למען הפגים יחד עם עמותת לה"ב והאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה, אנחנו רואים יותר שיפורים בתחום הטיפול בפגים, ואני שמחה על כך שמודל התמריצים לפיתוח ושיפור מצב הפגיות שקידמנו, מצליח כי יש ליוזמות אלו אוזן קשבת במשרד הבריאות. גם הארכת חופשת הלידה בתשלום, שקידמנו בחקיקה, חשובה מאין כמותה, לאור המצבים המורכבים בהם נתקלים ההורים, כבר מיושמת בשטח, והוספת התקנים לאחיות ומתמחים, שהובטחו לנו, מצביעים על כיוון חיובי. עם זאת, יש לזכור שנושא בנק חלב אם, עדיין לא מיושם, למרות הבטחות שניתנו בעבר, ויש לפעול גם לחיזוק ותמרוץ האחיות בפגיות...ולוודא כי התקציבים שמיועדים לפגיות, אכן מגיעים ליעדם".

דו"ח מצב הפגים, המתפרסם זו השנה הרביעית על ידי "הפורום למען הפגים", מפרט את מגוון ההיבטים בטיפול בפגים, החל מהטיפול הראשוני והמעקב ההתפתחותי שמקבל היילוד, ועד לתנאים הסוציאליים להם זכאים הפגים ובני משפחותיהם. גם השנה מתפרסמים, כאמור מספר נתונים מדאיגים:

שיעור הזיהומים בפגיות: שכיחות הזיהומים הנרכשים בדם בפגים שנולדו במשקל לידה מתחת ל-1500 גרם היא כ-19% יותר מפי-2 ועד לפי-4 יותר בהשוואה למדינות מפותחות במערב אירופה, בארה"ב וביפן. מציאות זו מסכנת את חיי הפגים, מאריכה את משך אשפוזם ועלולה לפגוע באיכות חייהם בעתיד.

מחסור ברופאי יילודים: קיים מחסור של כ-52% מהרופאים הנאונטולוגים הנחוצים לטיפול בפגים. חוזר הפגיות שהופץ בדצמבר 2013 קבע, את התקינה המומלצת לרופאים, על פי החוזר נדרשים 278 רופאים נאונטולוגים, בעוד שבפועל נספרו, בשנת 2015, 142 רופאים בלבד, 48% ממה שנקבע בתקן.

עלייה במספר המתמחים: נמשכת מגמת השיפור במספר המתמחים בנאונטולוגיה, הודות להגדרת מקצוע הנאונטולוגיה כמקצוע במצוקה והעלאת המודעות לנושא. עם זאת, כרבע מהנאונטולוגים הפעילים צפויים לפרוש בחמש השנים הקרובות, ולפיכך, יש לדאוג כי מגמת השיפור תימשך.

מחסור באחיות בפגיות: רק 35% מהן עברו הכשרה

למרות עלייה מסוימת במספר האחיות, יש מחסור של 65% באחיות בפגיות בישראל. במיוחד יש להקצות תקנים ייעודיים להכשרת אחיות המתמחות בטיפול בפגים. חוזר הפגיות שהופץ בדצמבר 2013 קבע, בין היתר, את התקינה המומלצת לגבי אחיות ובו נקבע התקן המחייב להקצאת אחיות למיטות טיפול נמרץ בילוד והמסתכמת ב- 1676 אחיות. נמצא כי בשנת 2015 היו רק 854 בלבד, מתוכן רק 586 אחיות שעברו הכשרה לטיפול בפגים. כלומר, רק 35% ממספר האחיות שבתקן, עובדות בפועל.

מחסור ביועצות הנקה בפגיות והיעדר בנק חלב-אם

ממדגם של האיגוד המתבסס על נתוני 26 פגיות בארץ, עולה כי בכ-70% מהמשמרות בפגיות, אין אפילו יועצת הנקה אחת כנדרש, על אף שלחלב אם חשיבות מוכחת למניעת זיהומים, תחלואה ותמותה וקיצור משך האשפוז של פגים. זאת ועוד, ממדגמים חלקיים, נמצא כי רק 60% מהפגים משתחררים מהפגייה כשהם ניזונים מחלב אם, בעוד שהיעד הבינלאומי עומד על 90%. עם הקמתו של בנק חלב אם בישראל, יקבל הנושא תנופה משמעותית, ואחוז הפגים המשתחררים, כשהם ניזונים מחלב אם, צפוי להיקבע כמדד איכותי לאומי.

טיפול בפג בקהילה: הפגים במדינת ישראל אינם מוכרים עדיין כילדים עם צרכים מיוחדים. כ-62% מהפגים אינם מקבלים טיפול ראשוני מטבי, המותאם לצורכיהם המיוחדים במהלך אשפוזם וגם לאחר שחרורם מהפגייה; כ-82% מהפגים אינם זכאים למעקב התפתחותי וליווי מקצועי בקהילה. בנוסף, ממדגם שערך האיגוד, זמן ההמתנה הממוצע למכון התפתחות הילד מגיע עד לכחצי שנה, כאשר על פי המלצות איגוד רופאי הפגים, זמן ההמתנה צריך להיות בתוך חודשיים מיום השחרור מהפגייה. לשם כך, הוכן על ידי האיגוד בשת"פ עם משרד הבריאות ועמותת לה"ב טיוטת "חוזר הפג בקהילה", שאמורה להיות מאושרת בקרוב, ולקבוע, בין היתר, תכנית מעקב מובנית למעקב ולטיפול בפג בקהילה כולל פגים שנולדו בין השבועות 32-36.

מיגון פגיות: 18 מתוך 26 הפגיות בישראל עדיין אינן ממוגנות וב-48% מהפגיות אין אפילו אזור בטוח לשעת חירום בסמוך להן, ורק ל-4 מתוכן קיים אתר ממוגן חליפי, קטן ובלתי מספק. טלטול הפגים הזעירים מסכן את חייהם עקב נטייתם לדימום תוך מוחי.

מודל התמריצים: משרד הבריאות, בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה, פיתח מודל המדרג את הפגיות בישראל על פי קריטריונים הכוללים מדדי תשתית ומדדי איכות. פגיות המדורגות בחציון העליון מתוגמלות בבונוס. מודל זה יושם בסוף 2014 ובקיץ 2015. רוב הפגיות השתפרו בקריטריונים שנמדדו, הכוללים תקני כוח אדם, תשתיות מבניות וציוד רפואי. יש לתקף מגמה זו בבקרות הבאות ולבצע התאמות במודל כדי למקסם את יעילותו.

ד"ר שמואל צנגן, יו"ר האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה וחבר בהנהלת הפורום: "שיעור הזיהומים הגבוה בפגיות בישראל עדיין נותר אתגר מרכזי עבורנו, ואסור לנו לקבלו כגזירת גורל. לכן, החלטנו ליזום תכנית לאומית להפחתת הזיהומים בפגיות בתהליך של שיפור איכות ושינוי תרבותי. התכנית הנקראת "לגעת באפס" זכתה לשיתוף פעולה מצוין מצד מנהלי הפגיות בארץ, ובתום שנה מיום השקתה, מסתמנת ירידה ממוצעת של כ 30% בשיעור הזיהומים בכלל הפגיות. יחד עם זאת, מוקדם מדי להסיק האם מגמה זו עקבית וקבועה. אין ספק, שיישום התכנית הניע תהליך מוצלח של שיפור איכותי המגיע מהשטח ועשוי לשמש כמודל לחיקוי אף במחלקות אחרות בבתי החולים.

רומי שחורי, יו"ר עמותת לה"ב וחברה בהנהלת הפורום: "עמותת לה"ב נאבקת על הוספת תקנים והכשרת כוח אדם מקצועי בתחום הרפואה ופרה-רפואה, אחד הנושאים החשובים מבחינתנו הוא שיפור הטיפול בפג בקהילה. העמותה פועלת להעלאת מודעות לסיבוכי הפגות ולצורך במעקב התפתחותי רציף ושוטף לכלל הפגים, גם לאחר השחרור מהפגייה. אנו נמשיך לעקוב ולוודא כי ההבטחות שניתנות לנו אכן יקוימו, בדגש על הקמת מרכזים התפתחותיים ייעודיים לפגים, הקמת בנק חלב אם לפגים ועוד. כמו כן, נמשיך לפעול למען זכויות ההורים לפגים ושיפור מצב הפגים והפגיות בישראל".

בואו לדבר על זה בפורום הורים לפגים ותינוקות.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום