פפילומה: כולן חייבות להתחסן

(0)
לדרג

מחקר חדש חושף מגמה מדאיגה: לסביות מתחסנות בשיעור נמוך בהרבה משאר הנשים כנגד נגיף הפפילומה, למרות שהן בסיכון דומה ללקות בנגיף הגורם לסרטן צוואר הרחם

מאת: ד"ר מירב בן נתן

מחקר שבוצע בבית הספר האקדמי לסיעוד של המרכז הרפואי "הלל יפה" מצא כי למרות הכרת הציבור בחשיבות החיסון נגד נגיף HPV (Human papillomavirus: נגיף הפפילומה האנושי), הגורם לסרטן צוואר הרחם, ולמרות הימצאותו באופן רשמי בסל הבריאות, הרי שנשים לסביות שוגות לחשוב כי הן אינן בקבוצת סיכון להידבק בנגיף זה - ונמנעות מלהתחסן.

מחקר שבוצע בבית הספר האקדמי לסיעוד של המרכז הרפואי "הלל יפה" מצא כי למרות הכרת הציבור בחשיבות החיסון נגד נגיף HPV (Human papillomavirus: נגיף הפפילומה האנושי), הגורם לסרטן צוואר הרחם, ולמרות הימצאותו באופן רשמי בסל הבריאות, הרי שנשים לסביות שוגות לחשוב כי הן אינן בקבוצת סיכון להידבק בנגיף זה - ונמנעות מלהתחסן.

מדוע לסביות סבורות שהן בסיכון נמוכה יותר להידבק בפפילומה?

נשים לסביות תופסות את עצמן כבעלות סיכון נמוך ללקות במחלת סרטן צוואר הרחם ולכן, לרוב, הן אינן נוקטות בפעולות מניעתיות. תפיסה זו היא שגויה מאחר והן נמצאות בסיכון דומה לזה של נשים הטרוסקסואליות. אולם, עד היום, בוצעו מעט מחקרים בארץ הדנים בסוגיית אוכלוסיית הנשים הלסביות בהקשר להתחסנות נגד HPV.

במה עוסק המחקר החדש?

בביה"ס האקדמי לסיעוד הלל יפה בוצע מחקר בידי סטודנטים לסיעוד בהנחייתי, אשר בחן את כוונתן של הנשים הלסביות להתחסן נגד נגיף ה-HPV. המחקר התקבל לפרסום בז'ורנל הבינלאומי International Journal of STD & AIDS וכן הוצג בכנס הבינלאומי שהתקיים בארה"ב בנושא מחלות מין ביולי 2014.

מה הנתונים העדכניים אודות סרטן צוואר הרחם? מהי שכיחותו? מה בנוגע לחיסון הקיים?

סרטן צוואר הרחם הינו הממאירות השלישית בשכיחותה בעולם המערבי: 9 מתוך 100,000 נשים לוקות בסרטן צוואר הרחם. בישראל, על פי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות משנת 2010, שכיחות המחלה הינה נמוכה ביחס לשאר מדינות העולם המערבי.

במדינת ישראל החיסון אושר על ידי משרד הבריאות בשנת 2007, וכולל שלוש מנות חיסון הניתנות במרווח זמן. בשנים האחרונות, החיסון לא מומן על ידי המדינה אלא סובסד על ידי ביטוחים משלימים. בהמלצת הוועדה הישראלית לחיסונים ומחלות מדבקות, בתחילת 2013 נכנס החיסון לסל הבריאות, ונמצא כי הציבור בישראל מאמץ עמדות חיוביות כלפי החיסון, על אף כי טרם פורסמו נתונים רשמיים על שיעור ההתחסנות בישראל.

בארה"ב, כ-35% מהנערות (גילאי 13 - 17) השלימו את שלוש הזריקות של החיסון נגד סרטן צוואר הרחם. במערב אירופה, שיעור ההתחסנות באוכלוסייה הכללית נגד נגיף ה-HPV הינו כדלקמן: ספרד 44%, גרמניה - 50%, אנגליה 84%, פינלנד 93%.

מהן תוצאות המחקר?

לצורך המחקר, הועבר שאלון בקרב מדגם של 207 נשים לסביות. השאלונים חולקו במקומות בילוי ייעודיים לאוכלוסיית הלסביות במרכז הארץ ובדרום.

מממצאי המחקר עלה כי מידת הכוונה של הנשים הלסביות להתחסן נגד נגיף ה-HPV הייתה בינונית. כ-20.3% מהנחקרות בלבד דיווחו כי התחסנו. כמו כן, עלה כי ככל שהלסביות תופסות את סיכוייהן לחלות בסרטן צוואר הרחם כגבוהים יותר, כך כוונתן להתחסן הייתה גבוהה יותר. בנוסף, נמצא קשר מובהק בין תפיסת יתרונות החיסון לבין הכוונה להתחסן נגד הנגיף. כמו כן, הכוונה להתחסן נמצאה גבוהה יותר אצל הלסביות שהחלו בקבלת החיסון לעומת הלסביות שכלל לא החלו בקבלתו.

בנוסף, מממצאי המחקר עולה כי הכוונה להתחסן נמצאה גבוהה יותר בקרב הלסביות שקיבלו מידע על החיסון לעומת הלסביות שלא קיבלו מידע זה. כמו כן, הכוונה להתחסן נמצאה גבוהה יותר בקרב הלסביות שבעברן קיימו יחסי מין עם גבר לעומת הלסביות שלא קיימו יחסי מין בעבר עם גבר. עולה שבקרב נשים שקיימו יחסי מין עם גבר ישנו ידע רב יותר על נגיף ה-HPV. ניתן להניח, כי אותן נשים שהתחסנו נגד הנגיף וקיימו יחסי מין עם גבר בעבר, התחסנו טרם "יציאתן מהארון" או טרם גילוין את נטייתן המינית.

מהן מסקנות המחקר? מהן ההמלצות?

ממחקר זה עולה החשיבות הרבה של שינוי התפיסה בקרב הנשים הלסביות. הן נמצאות בסיכון להידבק בנגיף ה-HPV כמו כל אישה אחרת. שינוי התפיסה עשוי להתממש באמצעות גישה לאוכלוסייה זו דרך פורומים באינטרנט, ואכן, תוצאות המחקר הופצו בפורומים המשמשים אוכלוסייה ייחודית זו. שינוי התפיסה עשוי להתממש גם באמצעות העלאת מודעות בקרב אנשי מקצועות הבריאות, לצורך קידום החיסון בקרב הנשים הלסביות. ואכן, תוצאותיו של המחקר הוצגו בכנס בינלאומי בתחום. בעתיד מתוכננת פגישה עם קובעי המדיניות על מנת לקדם את נושא החיסון נגד HPV בקרב הנשים הלסביות בארץ.
למידע נוסף על פפילומה

ד"ר מירב בן נתן היא מנהלת בית הספר האקדמי לסיעוד של המרכז הרפואי "הלל יפה" - והנחתה את המחקר הנסקר במאמר זה

בואו לדבר על זה בפורום קונדילומה, HPV, נגיף הפפילומה, הרפס, מחלות מין וצוואר הרחם.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום