פרופסור רפי חרותי

פרופסור רפי חרותי מקבל במרפאה אחת