ד"ר דוד ישראלי

ד"ר דוד ישראלי מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא