ד"ר ג'לאל אשקר

ד"ר ג'לאל אשקר מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
04-6304108