ד"ר זלוצובר משה, אנדוקרינולוג וגניקולוג

ד"ר זלוצובר משה, אנדוקרינולוג וגניקולוג מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
04-6069960