ד"ר זלוצובר משה, אנדוקרינולוג וגניקולוג

ד"ר זלוצובר משה, אנדוקרינולוג וגניקולוג מקבל במרפאה אחת