הולטר לחץ דם

(0)
לדרג

הולטר לחץ דם היא בדיקה לתיעוד לחץ דם ודופק מדי 24 שעות, בעיקר כדי לברר אם התרופות יעילות

מאת: ד"ר עמית עקירוב

הולטר לחץ דם, או ניטור אמבולטורי של לחץ הדם (Ambulatory Blood Pressure Monitoring), הינה בדיקה המשמשת לניטור לחץ הדם והדופק במרווחי זמן קבועים במשך 24 שעות, כאשר הנבדק ממשיך בפעילויות היומיומיות.

אופן ביצוע הבדיקה

טכנאי רפואי ימדוד תחילה את המשקל והגובה של הנבדק במטרה לקבוע את מדד מסת הגוף. כמו כן, נערכת מדידה של לחץ הדם ביד שמאל וביד ימין, במטרה לזהות את הצד שבו לחץ הדם גבוה יותר. לאחר מכן, הנבדק יחובר למכשיר הנייד למדידת לחץ הדם, שיקוע על הזרוע.

הטכנאי ימדוד את היקף ואורך הזרוע במטרה להתאים את שרוולית לחץ הדם של מכשיר המדידה הנייד. לאחר מכן נערכות לעיתים שלוש מדידות ידניות של לחץ הדם כאשר בסופן מכיילים את המכשיר לשימוש. במהלך שעות היום, המכשיר מתוכנת למדוד את לחץ הדם כל עשרים דקות, כאשר ניתן להפחית את תדירות המדידות לכל שלושים דקות. בשעות הלילה נערכות מדידות במרווחים גדולים יותר. על הנבדק לציין את השעה בה הלך לישון והשעה בה התעורר במהלך הבדיקה.

במהלך הבדיקה הנבדק יכול להמשיך בפעילויות היומיומיות הרגילות. אין להסיר את שרוולית מדידת לחץ הדם. מומלץ להימנע ממקלחת ביום הבדיקה. להבטחת דיוק המדידות, מומלץ להימנע מכיפוף הזרוע כאשר המכשיר מודד את לחץ הדם.

כיצד להתכונן לבדיקה?

מומלץ להתקלח לפני הבדיקה וללבוש בגדים נוחים ולא-צמודים בטרם חיבור המכשיר. אין צורך בצום לפני הבדיקה או במהלכה. הבדיקה אינה דורשת אשפוז בבית החולים.

על הנבדק להמשיך בנטילת הטיפול התרופתי הקבוע ולהמשיך בפעילויות היומיומיות השגרתיות. הנבדק ישיב את הציוד בתום הבדיקה.

מטרות הבדיקה

הולטר לחץ דם חשוב במיוחד בנבדקים עם לחץ דם גבוה מאחר שהוא מסייע לרופא לקבוע אם התרופות הניתנות לאיזון לחץ דם יעילות. הבדיקה משמשת גם למעקב אחר מקרים של יתר לחץ דם גבולי, יתר לחץ דם בצעירים ואיזון ירוד של לחץ הדם. ניטור לחץ הדם באופן זה מאפשר לרופא לבחון את השינויים בלחץ הדם לאורך היממה.

תוצאות הבדיקה

יש לנקוט משנה זהירות בפירוש המדידות במהלך ניטור אמבולטורי של לחץ הדם, תוך התייחסות למידע שסיפק הנבדק ומועד נטילת הטיפול התרופתי.

במבוגרים שאינם בהיריון הערכים התקינים במהלך ניטור במשך 24 שעות הם ערכים ממוצעים נמוכים מ-115/75 מ"מ כספית (סף לחץ דם של 130/80 מ"מ כספית), ערכים נמוכים מ-120/80 מ"מ כספית בשעות היום (סף יתר לחץ דם של 135/85 מ"מ כספית) וערכים נמוכים מ-105/65 מ"מ כספית בשעות הלילה (סף יתר לחץ דם של 120/75 מ"מ כספית).

ערכי לחץ דם אמבולטוריים גבוהים מהערכים התקינים ומתחת לסף המצויין ליתר לחץ דם מוגדרים כערכים תקינים-גבוהים. לחץ הדם הממוצע בשעות הלילה צריך להיות נמוך בלפחות 10% מממוצע לחץ הדם בשעות היום.

יש לקחת בחשבון גם את השונות בלחץ הדם, לחץ הדם הסיסטולי המקסימאלי ועליית לחץ דם בשעות הבוקר. יעדי הטיפול על-בסיס מדידת לחץ דם אמבולטורית נמוכים יותר מיעדי לחץ דם במרפאה.

סיכונים

מדובר בבדיקה לא-פולשנית וחסרת כל סיכון.

בואו לדבר על זה בפורום יתר כולסטרול וטריגליצרידים בדם - מניעה וטיפול.

 

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום