על הלב ועל הדם

(0)
לדרג

מהם גורמי המוות השכיחים ביותר בישראל? ואיך מטפלים בהם- על בעיות לב ודם בישראל של ימינו

מאת: על פי נתונים שנמסרו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחלות הלב וכלי הדם עדיין מהוות את הגורם הראשון למוות בישראל, אף על פי שבשנים האחרונות קיימת ירידה בתמותה ממחלות אלו.

כשליש ממקרי המוות בישראל בקרב נשים וגברים הם כתוצאה ממחלות לב וכלי דם.

מחלת הסרטן הינה גורם המוות השני.

עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי בין השנים 1990 ל-1997 נמשכה הירידה בשיעורי התמותה שקיימת מקום המדינה. שיעורי התמותה (המנוכים מהשפעת הגיל) ירדו בשנים 1997-1990 כמעט ב - %10 בקרב גברים וב-%15 בקרב נשים. חלק גדול מהירידה מקורו בירידה בשיעורי התמותה ממחלות לב.

בתמותה ממחלות לב איסכמיות נרשמה ירידה של כ-%25, ובתמותה ממחלות לב שאינן איסכמיות הירידה אף גדולה יותר. גם בתמותה ממחלות של כלי דם במוח נרשמה בשנים אלו ירידה (כ-%10 בקרב גברים וכמעט %30 בקרב נשים). בתמותה מכל סוגי הסרטן נרשמה בשנים אלו עלייה. ואולם, בעוד שהעלייה היתה מתונה מאוד בקרב יהודים בשני המינים (כ-%2), הרי שבקרב בני דתות אחרות נרשמה עלייה של %26 בקרב גברים ו-%6 בקרב נשים.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום