פונדקאות: מימון בעזרת פיצוי

(0)
לדרג

פונדקאות היא תהליך מורכב ומאוד יקר. במצבים מסוימים, כאשר חוסר האפשרות של האישה ללדת נובע מרשלנות רפואית, ניתן לממן את התהליך בעזרת תביעת פיצויים

שירותים בתחום הריון ולידה

פונדקאות מאפשרת ללא מעט זוגות הטרוסקסואלים בישראל להביא ילדים לעולם, כאשר אין להם דרך לעשות זאת בעצמם. למרבה הצער מדובר בהליך יקר מאוד, ומרבית האנשים הנדרשים אליו מתקשים לשאת בהוצאות מימונו.

כאשר נגרם נזק בלידה עקב רשלנות והדבר יצר קושי להריון נוסף ניתן להגיש תביעה למימון. הליך הפונדקאות במסגרת תביעת רשלנות רפואית. דהיינו, מי שלא יכולה ללדת, עקב נזק שנגרם לה בשל רשלנות רפואית, לרבות בעת הריון או לידה, יכולה לתבוע פיצויים, אשר יכללו מימון של הליך הפונדקאות.

מה כולל הליך הפונדקאות בישראל? למי הוא מתאים? כמה זה עולה? כיצד נפגעת רשלנות רפואית יכולה לתבוע פיצויים אשר יכסו גם את מימון הליך הפונדקאות?

מהי פונדקאות?

פונדקאות היא הליך בו אישה (פונדקאית) נושאת, עבור זוג, ברחמה עובר, שאיננו שלה - ולאחר הלידה מוסרת אותו - להורים המיועדים - הביולוגיים. הליך זה מסייע לזוגות רבים ברחבי העולם, שאינם יכולים להביא ילדים לעולם על רקע רפואי, או במקרה של זוגות חד- מיניים, גברים רווקים, או נשים רווקות, להגשים את כמיהתם להורות.

האם פונדקאות היא חוקית בישראל?

בהחלט! בשנת 1996 נחקק בישראל חוק הסכמים לנשיאת עוברים (חוק הפונדקאות), ומאז מתנהלים בישראל הליכי פונדקאות. חוק הפונדקאות קובע, בין היתר, את התנאים המאפשרים הליך פונדקאות ואת שלביו השונים, גבולותיו ודרכי מימושו. עוד קובע החוק מי יכול לממש הליך פונדקאות, מי יכולה לשמש כאם פונדקאית, מהן הפרוצדורות והנהלים לפיהם צריך הליך הפונדקאות להתנהל, מהו הפיקוח על התחום ועוד.

מי אפוא יכול לעבור הליך פונדקאות בישראל?

לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, על ההורים המיועדים להיות איש ואישה שהם בני זוג, אשר לא מצליחים להרות וללדת בשל סיבות רפואיות. למשל: מקרים בהם לאשה אין רחם, או מקרים בהם בשל סיבה כלשהי, אין לאישה יכולת להרות, יכולת לשאת הריונות, יכולת לעבור תהליך לידה ועוד.

המשמעות של קביעה חוקית זו היא כי בפועל, רק זוגות הטרוסקסואלים (נשואים או ידועים בציבור), יכולים להיעזר באם פונדקאית בהליך פונדקאות בישראל. למרבה הצער רווקים וזוגות חד מיניים אינם רשאים ליהנות משירותי פונדקאות בארץ.

מי יכולה לשמש כאם פונדקאית בישראל?

חוק הפונדקאות ונהלי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים קובעים מי יכולה לשמש כאם פונדקאית. הקריטריונים העיקריים הם: גיל (22-38); תושבת ישראל; שאינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים; לאחר לידה אחת לפחות, אך לא יותר משלוש לידות; מגדלת את ילדיה וחלפה לפחות שנה מאז הלידה האחרונה; מצבה הבריאותי תקין ועוד. יש שלל תנאים ופרמטרים, בהם האישה צריכה לעמוד, טרם יאושר לה לשמש כפונדקאית לבני זוג.

כמה עולה הליך פונדקאות לאנשים הזכאים לממשו בישראל?

בין 200,000 ¤ לבין 250,000 ש"ח.

מדובר בסכום גבוה מאוד.

נכון. למרבה הצער, הליך פונדקאות הוא יקר ומורכב. זוגות רבים משיגים את הכסף הנחוץ בדרכים מגוונות: סיוע של בני משפחה, ידידים וקרובים; הלוואות; פירעון חסכונות ועוד. לצד דרכי מימון אפשריות אלה ישנה דרך נוספת: כספי פיצויים שיינתנו, אם לאם המיועדת עומדת זכות לתבוע, בגין רשלנות רפואית שגרמה למצב, שהיא איננה יכולה ללדת. מקרים אלה הם מקרי רשלנות רפואית.

מתי ניתן לומר כי התרחשה רשלנות רפואית המונעת הריון ולידה וכי ניתן לתבוע בגינה ולממן באמצעות המימון הליך פונדקאות?

כאשר יש מעשה או מחדל של אחד מאנשי הצוות הרפואי, בגינו אישה לא קיבלה טיפול רפואי שהיה נדרש, או קיבלה טיפול רפואי וכתוצאה מכך נגרם לה נזק המונע ממנה להרות ו/או ללדת, הדבר עשוי להיחשב כרשלנות רפואית, ולאותה אישה קמה הזכות לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לה בעטיה של רשלנות רפואית. במקרים אלה, חלק מהפיצוי יכול לכלול מימון של הליך פונדקאות.

אם יוכח כי היה כשל בטיפול, שניתן או שלא ניתן לאשה, הופרה חובת הזהירות, שהייתה מוטלת על הצוות הרפואי ולא נעשה מה שנדרש באופן סביר כדי למנוע את הנזק; וכי קיים קשר סיבתי בין התנהגותו הרשלנית של איש הרפואה, לבין הנזק שנגרם - אזי האישה תהא זכאית לפיצוי. הפיצוי הוא בגין מכלול הנזק ועשוי לכלול גם את מימון הליך הפונדקאות, במידה והדבר יהיה נחוץ.

כיצד אמורה לפעול אישה המניחה כי פוריותה נפגעה עקב רשלנות רפואית ומעוניינת במימון הליך הפונדקאות?

עליה לפנות לעו"ד המתמחה ברשלנות רפואית ולבחון את נסיבות העניין. במסגרת קבלת הייעוץ המשפטי, ייבחנו נסיבות העניין וייקבע אופן הפעולה הראוי. אם עורך הדין יניח כי יש יסוד לתביעת פיצויים, בגין נזק שנגרם בשל רשלנות רפואית, הוא יגיש בשם האישה תביעה מתאימה. במסגרת בירור התביעה, יוגשו גם חוות דעת רפואיות. חוות הדעת שתוגש מטעם התביעה תשאף להוכיח כי איש הרפואה התרשל ונהג, שלא כמצופה מרופא סביר והתנהגותו היא זו, שגרמה לפגיעה בפוריות האישה.

במידה והתביעה תתקבל, תוכל האישה להמשיך במימוש הליך הפונדקאות, כשברשותה סכומי הכסף הנדרשים, אשר יתקבלו במסגרת הפיצויים שייפסקו לה. בשלב זה, יכולים בני הזוג, ההורים המיועדים, להתחיל בהליך הפונדקאות מרובה השלבים.

מהם השלבים שכולל הליך פונדקאות בישראל?

בשלב הראשון, מומלץ לפנות לייעוץ. הליך פונדקאות הוא מורכב, ארוך ורב שלבי. אם וכאשר יש אנשי מקצוע, שיסייעו לבני הזוג וילוו אותם בדרך, ההליך הופך להיות פשוט ויעיל יותר וגם חוסך עלויות בטווח הארוך. במסגרת הייעוץ, יקבלו בני הזוג הסבר על כל ההליך - ולאחר מכן יקבלו ליווי, שלב אחר שלב, בדרך הארוכה לילד הנכסף.

השלב השני הוא השלב שמניע את הליך הפונדקאות וכולל פנייה לוועדה לנשיאת עוברים. זוהי התחנה הראשונה של כל התהליך - ונדרשים הכנה והסברים. אם הוועדה לנשיאת עוברים נותנת \;אישור לתהליך ניתן להמשיך בעניין ולעבור לשלב הבא.

בשלב השלישי, על בני הזוג לאתר פונדקאית. זהו שלב מאוד חשוב ומאוד מורכב. איתור הפונדקאית איננו קל - וגם בכך יש אפשרות לקבל סיוע.

השלב הרביעי כולל חתימת הסכם בין הצדדים. גם בשלב זה, חשובים מאוד הליווי והייעוץ המשפטי. את החוזה יש להעביר לוועדה לנשיאת עוברים שתאשר יציאה לדרך.

בשלב הבא, מתחילים בהליך הרפואי המורכב, הכולל יצירת עובר - והחזרתו לרחם הפונדקאית. חשוב שהמרכז המלווה יספק ליווי גם בהליך הרפואי, מרגע ההתעברות - ועד הלידה המיוחלת.

ליווי ותיווך בשלבים השונים של הליך הפונדקאות נחוץ ביותר. מדובר בהליך מורכב, רב-שלבי, ועתיר בירוקרטיה, וליווי ותמיכה של מרכז מנוסה ומיומן יסייע לצלוח את ההליך ביתר פשטות.

לסיכום: הליך פונדקאות הוא הליך ארוך, מורכב ויקר. יש דרכים לממן אותו ואחת מהן היא באמצעות פיצויים הניתנים לאשה, אם פוריותה נפגעה עקב רשלנות רפואית בהריון או בלידה.

סיגל גיסין היא עורכת דין המתמחה בנושא פונדקאות בישראל ומנהלת המרכז "חיים חדשים - פונדקאות", יחד עם עו"ד תמר רובינשטיין.

בואו לדבר על זה בפורום פונדקאות.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום
  • שאל אותי
  • קבע פגישה
  • צור קשר
שדות שמסומנים בכוכבית הם חובה