פסיכולוגים שיטייחו - ייחשפו

(0)
לדרג

לפי התיקון לחוק הפסיכולוגים, שנידון בכנסת, אנשי מקצוע שלא ידווחו על התעללות - שמותיהם יפורסמו. הצורך בתיקון עלה על רקע מקרה של פסיכולוג שלא דיווח על פדופיל

מאת: מערכת zap doctors

אי דיווח של פסיכולוגים על אלימות או התעללות, הוא עבירה פלילית וגם עבירה משמעתית מקצועית. כעת מסתמן כי החלטות סופיות של ועדת המשמעת לפסיכולוגים יועמדו לעיון הציבור על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות, באתר האינטרנט של המשרד או בדרך נוספת, תוך השמטת שם המטופל הנוגע בדבר. כך לפי התיקון השביעי לחוק הפסיכולוגים שאושר השבוע בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

בתיקון לחוק מציעות יוזמות, ח"כ מירב מיכאלי (העבודה) ואורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו), להבחין בין החלטה שלפיה הפסיכולוג עבר עבירת משמעת שלגביה, ככלל, יצוין בפרסום שמו של הפסיכולוג, לבין החלטה שלפיה הפסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, שלגביה יושמט שמו של הפסיכולוג, אלא אם כן ביקש אחרת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לאחרונה פורסם כי פסיכולוג קליני בכיר טיפל באדם שנהג לבצע מעשים מגונים מיניים בבנותיו הקטנות במשך חמש שנים, ולא קיים את חובת הדיווח בהתאם לחוק העונשין. יו''ר הסתדרות הפסיכולוגים התבטאה בנושא ואמרה כי "יכולים להיות מקרים שבהם שיקול הדעת יהיה לא לדווח". פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד עם החיוב בחוק העונשין, וכעת מוצע להכניס למסגרת הפעולות המהוות עבירות משמעת התייחסות מפורשת להפרת חובת הדיווח המצויה בחוק העונשין, ולהבהיר כי בנוסף לכך שזוהי עבירה פלילית, היא גם עבירת משמעת בהתאם לחוק הפסיכולוגים ועליה להיות מטופלת בהתאם".

ח"כ מיכאלי אמרה בדיון בקריאה הטרומית: "אי דיווח על התעללות בקטינות וקטינים מוגדרת עבירה פלילית, אך שכשלא מוגשת תלונה במשטרה, והפסיכולוג מגיע לוועדת משמעת, לא תמיד הפוגע נענש ולא תמיד המעשה מתפרסם".

13 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להמשך טיפול.

בואו לדבר על זה בפורום פסיכולוגיה קלינית.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום