'התפטרות המתמחים אינה חוקית'

(0)
לדרג

בית הדין לעבודה קבע כי מכתבי ההתפטרות של המתמחים הם "מדומים" ולא אישיים ואותנטיים. סגן השר ליצמן: "מדובר בהחלטה חשובה המחזקת את ההסכם שהושג"

מאת: מערכת zap doctors

ההתפטרות הקולקטיבית של הרופאים המתמחים היא צעד ארגוני בלתי חוקי והמכתבים חסרי תוקף ובטלים. כך קבע הבוקר (א') בית הדין הארצי לעבודה, שדן בבקשת המדינה להוציא צווי מניעה כנגד 1,000 המתמחים המתפטרים. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי הרכב של שלושה שופטים: הנשיאה נילי ארד, סגן הנשיאה השופט יגאל פליטמן והשופט עמירם רבינוביץ. בנוסף נתן ביה"ד צו האוסר על הרופאים לנקוט בצעד ארגוני כלשהו, שיש בו הפרת סעיף בהסכם הקיבוצי הדן בהתחייבות לשקט תעשייתי. לדברי ביה"ד, כל צעד כזה ייחשב כשביתה בלתי חוקית.

יש להזכיר כי מאות מתמחים לא הגיעו הבוקר (א') לעבודה בבתי החולים בארץ, שכן מכתבי התפטרותם נכנסו לתוקף.

כאמור, ביה"ד דחה את טענת המתמחים כי אין המדובר בהתפטרות קולקטיבית, אלא בהתפטרות אישית של רופאים צעירים. בכך קיבל ביה"ד את בקשת המדינה להוצאת צווי המניעה. לטענת המדינה, מדובר ב'שביתה בתחפושת', שמטרתה להשפיע על תנאי השכר והעבודה, בגינם כבר נוהל מו"מ ונחתם הסכם קיבוצי.

הנשיאה ארד עיגנה את החלטה בשני מישורים. האחד, במישור משפט העבודה הפרטי, לפיו לא התקיימו היסודות הנדרשים לסיום יחסי עבודה. המישור השני, המהותי, הוא כי לא מדובר בהתפטרות אותנטית, אלא בפעולה קיבוצית מתואמת היטב של עמותת מרש"ם - עמותה אשר אינה מהווה הגוף היציג של המתמחים.

"משכך הוא", קבעה השופטת ארד, "ממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד בין הרופאים המתמחים לבין בתי החולים בהם הם מועסקים".

"נוכח המשך קיומם של יחסי עובד-מעביד, ומשלא פסקו ומשלא בוטלו יחסים אלה, על כלל הרופאים במערכת הבריאות, לרבות הרופאים המתמחים והרופאים הצעירים החתומים על מכתבי ההתפטרות, להתייצב לעבודתם היום ולהמשיך בעבודתם כסדרה וכהלכתה. אי התייצבות לעבודה, כאמור, מהווה נטישה בלתי מאושרת של העובדים את מקום עבודתם, על כל ההשלכות הנובעות מכך", סיכמה השופטת ארד.

מכתבים מדומים

סגן הנשיאה, השופט יגאל פליטמן, חיזק את עמדתה של השופטת ארד באומרו כי יש חשיבות גם לעיתוי הגשת המכתבים. לפי העיתוי, ניתן ללמוד כי מדובר במכתבים מותנים מכיוון שהוגשו בעת שהמו"מ בין הר"י לאוצר עלה על שרטון. לדבריו, מטרת מכתבי ההתפטרות היתה, אם כן, לשמש אמצעי לחץ לקבלת הקווים האדומים של המתמחים. השופט פליטמן הוסיף: "המכתבים מדומים מאחר שלא ניתן להבין מהם על מועד מתן הודעת ההתפטרות למעסיק ומועד כניסת ההתפטרות לתוקף. שני מועדים אלה נבחרו עבור המתמחים במועד מאוחר יותר ועל ידי אחרים".

עוד הדגיש השופט פליטמן כי גם אם למכתבים יש תוקף משפטי, לא ניתן להתעלם מהתפטרותם של 1,000 מתמחים ביום אחד המהווים חמישית מכלל המתמחים במדינת ישראל ולהתעלם מצרכי מערכת הבריאות - זאת חרף זכותם של המתמחים להתפטר.

מלשכת סגן שר הבריאות נמסר כי הרב יעקב ליצמן מברך על החלטת בית הדין לעבודה וקורא לכל הרופאים לשוב לעבודתם ולשלב ידיים לטובת הרפואה הציבורית בישראל.
"מדובר בהחלטה חשובה המחזקת את ההסכם הקיבוצי שהושג, שיש בו כדי לייעל את מערכת הבריאות תוך העדפה לפריפריה והטבה לכלל הרופאים. משרד הבריאות ידבוק בהסכם וידאג לבצעו ככתבו וכלשונו".

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, בירך על החלטת בית הדין לעבודה וקרא לרופאים לשוב לעבודתם: "מדובר בהחלטה חשובה המחזקת את ההסכם הקיבוצי שהושג, שיש בו כדי לייעל את מערכת הבריאות, תוך העדפה לפריפריה והטבה לכלל הרופאים. משרד הבריאות ידבוק בהסכם וידאג לבצעו ככתבו וכלשונו".

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום