האם הסטריאוטיפ על כדורגל נכון?

(0)
לדרג

מחקר מוכיח: כדורגלנים נוטים יותר למסורת, תומכים בימין הפוליטי, דבקים בתפקידי מגדר מסורתיים, ומעדיפים אשה שאינה מפתחת קריירה. ישראל 2010

מאת: מערכת zap doctors

האם שחקני כדורגל אכן בוחרים דוגמניות כבנות זוג? האם כדורסלנים יותר חכמים מכדורגלנים? מחקר ראשון מסוגו בישראל השווה סדרה של משתנים אישיותיים ועמדתיים בצורה שיטתית בין כדורגלנים וכדורסלנים בצורה מבוקרת והחדשנות שבו מתבטאת במיוחד בהשוואה בין הגברים לנשותיהם. המחקר נערך על-ידי ד"ר גידי רובינשטיין, מרצה בכיר לפסיכולוגיה במכללה האקדמית נתניה, וליאור לנציצקי, מאמן כדורגל בעצמו וסטודנט במכללה זו.

רבות דובר על אישיות הכדורגלנים והסטריאוטיפים שנקשרים בשמם ובבנות זוגם. כדי לבדוק את מאפייני האישיות של הכדורגלנים בהשוואה לספורטאים אחרים ובנות זוגם העבירו החוקרים מגוון שאלוני אישיות ושאלוני עמדות והשוו גבריות ונשיות בקרב הנבדקים, שכללו 51 כדורגלנים, 50 כדורסלנים וקבוצת ביקורת בת 41 גברים שאינם עוסקים בספורט וכן לבנות זוגם של הגברים בשלוש הקבוצות.

שמרנות חברתית וזיקה לדת

מושג מרכזי במחקר זה היה האישיות הסמכותנית, שמאופיינת, כך מסביר ד"ר רובינשטיין, על-ידי שמרנות חברתית, זיקה לדת ולמסורת, דבקות בתפקידי המגדר המסורתיים ומאפיינת יותר את תומכי הימין הפוליטי. במחקר אכן נמצא שהכדורגלנים הם הסמכותניים ביותר, תומכים במפלגות הימין יותר משאר המשתתפים, ורמת התמיכה שלהם בשוויון האישה הייתה הנמוכה ביותר.

בהשוואה בין הכדורגלנים ובנות זוגם נמצא שהכדורגלנים מאופיינים על-ידי סמכותנות רבה יותר, התמיכה גדולה יותר בימין הפוליטי ורמת דתיות גבוהה יותר מאשר בקרב בנות זוגם, וכן שהתמיכה בשוויון האשה נמוכה יותר בקרבם יחסית לבנות זוגם; זאת בניגוד לקבוצת הכדורסלנים וגברי קבוצת הביקורת שאינם עוסקים בספורט, אשר בקרבם לא נמצאו הבדלים משמעותיים בינם ובין בנות זוגם במשתנים אלה. רמות הסמכותנות והדתיות היו גבוהות מאלו של נשות הכדורגלנים ונשות קבוצת הביקורת.

קבוצת הכדורגלנים - השמרנית ביותר

"ממצאים אלה", אומר ד"ר רובינשטיין, "תומכים במידה רבה בסטריאוטיפים הרווחים בחברה לגבי כדורגלנים ובנות זוגם, שנתגלו כקבוצה השמרנית ביותר במחקר. עובדה זו מוסברת, בין היתר, על רקע מוצאם העדתי. הרוב המכריע של הכדורגלנים היו בני עדות המזרח, שבקרבם מבנה המשפחה פטריארכאלי ומסורתי יותר ובארץ אכן מאפיינת אותם יותר זיקה לדת ולמסורת, תמיכה בימין הפוליטי ודבקות בתפקידי המגדר המסורתיים. לכן, מעדיפים הכדורגלנים אשה שלא תפתח קריירה משל עצמה ומעדיפה למלא את תפקיד המגדר הנשי המסורתי, הכולל טיפול בילדים ועיסוק בעבודות הבית".

"כדורגל הוא משחק מתוכנן פחות ואגרסיבי יותר מכדורסל וקיימים בו יותר מרכיבים של אקראיות מאשר בכדורסל", מוסיף ליאור לנציצקי, כאמור מאמן כדורגל בעצמו, "ולכן ייתכן שבעלי אישיות מסוימת בוחרים מלכתחילה בכדורגל ובעלי אישיות אחרת בוחרים בכדורסל". מסקנה זו נתמכת על-ידי הממצאים משום שהשפעת המשחק נותרת משמעותית מבחינה סטטיסטית גם לאחר ניכוי השפעתם של המוצא העדתי, רמת הדתיות ומשתני רקע נוספים".

בואו לדבר על זה בפורום פסיכולוגיה קלינית.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום