הפגיות הטובות בישראל 2017

(9)
לדרג

לקראת יום הפג הבינלאומי, שמצוין ברחבי העולם ב-17.11, מפרסם משרד הבריאות את דירוג הפגיות המצטיינות לשנת 2017. מרכזי העל המובילים: שניידר, רמב"ם ושיבא

מאת: מערכת zap doctors

נושא הטיפול בפגים וקידומן של היחידות לטיפול בילוד נמצא על סדר יומו של משרד הבריאות, אשר עוסק רבות בתחום זה ובקידומו. מתוך ראייה זו, נושא הפגיות והפגים הוגדר כאחת מתכניות הדגל של המשרד.

משרד הבריאות מפעיל זו השנה הרביעית את תוכנית מודל הכוכבים מודל תמרוץ ייעודי שמסתכם ב-200 מיליוני שקלים שחולקו בין כלל הפגיות במדינת ישראל (בהתאם לחלוקת כספי ביטוח לאומי לפגים), ותוצאותיו כללו עד כה ירידה של 70% בשיעור הזיהומים הנרכשים בפגיות ושיפור באיוש אנשי המקצוע המועסקים בפגיות.

בשנת 2017 חולקו בתי החולים בישראל לשלושה בתים (מרכזי העל, מרכזים בינוניים ומרכזים קטנים) - על פי גודלם ולפי מספר הלידות שמתקיימות בהם - שלושת הבתים נמדדו על פי אותם קריטריונים ונדרשו לעמוד באותם דרישות.

בין הפרמטרים שנוספו למודל בשנת 2017:

רצף טיפול אשפוז קהילה דיווח על פגישה בין ההורים לרופא ילדים/רופא התפתחות הילד.

קיום קורסי החייאה לצוות ולהורי הפגים.

הפחתת הקרינה לה נחשפים הפגים.

הזנה בחלב אם ומעקב על היפו תרמיה.

הפגיות המצטיינות לשנת 2017 בהתאם לציוני בקרת משרד הבריאות הינן:

מרכזי על: שניידר, רמב"ם, שיבא.
מרכזים בינוניים: וולפסון, העמק.
מרכזים קטנים: כרמל, אנגלי ופוריה.

הפגיות שהראו את השיפור הגדול ביותר בין 2016 ל-2017 הינן:

מרכזי על: שניידר, רמב"ם.
מרכזים בינוניים: וולפסון, ברזילי.
מרכזים קטנים: הסהר האדום ואלמקאסד.

תוצאות הדירוג לשנת 2017
תוצאות הדירוג לשנת 2017

המודל הוכיח שגם פגיות קטנות, פגיות בפריפריה והפריפריה החברתית יכולות לבצע שיפור משמעותי וליהנות מתמרוץ המודל. לאורך ארבע השנים היה איזון מלא גם בשיפור וגם בתגמול בין המרכז לפריפריה. לציין שהפגיות במזרח ירושלים (הסהר האדום ואלמקאסד) הראו השנה את השיפור הגבוה בבית המרכזים הקטנים, ומדורגים במקום הראשון והשני של התמרוץ והתגמול.

משרד הבריאות ימשיך לפעול למען המשך שיפור מתמיד באיכות הטיפול בפגיות בכלל הפרמטרים, לכן לאחר מיפוי כלל התוצאות ורמת השיפור בכלל הפגיות, משרד הבריאות יקצה השנה מכספי המודל סכום נוסף שייעודו הוא ביצוע תוכנית התערבות ספציפית בפגיות שרמת השיפור שלהם במהלך ארבע השנים הייתה נמוכה מהכלל. זאת, נוסף על סכום שהוקצה לכל פגיה לצורך הצטיידות.

רוצה לדרג?
זה יעזור לכל מי שייחפש מידע רפואי על התחום