דורית תדהר

דורית תדהר מקבלת במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
053-5229155