ד"ר פרדקין עקיבא

ד"ר פרדקין עקיבא מקבל במרפאה אחת