ד"ר פאדי אבו בכר

ד"ר פאדי אבו בכר מקבל במרפאה אחת
סניפים בהם מקבל הרופא
*6742